සාරාංශයඡායාරූප
Hemal Ranasinghe
54.587064676617
55% |   2010  Vote(s)
1 2 3 4 5
 
සාරාංශය

Hemal Ranasinghe
Hemal Ranasinghe
සම්මාන

1Wiggle Room
4වන දෙරණ සිනමා සම්මාන 2016
2Special Jury Award
33 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 2016
ප්‍රවේගය
3Famous Actor
6වන දෙරණ සිනමා සම්මාන 2018
4Hiru Award for the New Trend
3වන හිරු රන් සිනමා සම්මාන 2018
 
තිරගත වූ චිත්‍රපට


තිරයේ සාමාජිකයෙක් ලෙස

1සුපර් සික්ස්
ප්‍රධාන නළුවා
2012
2ප්‍රවේගය
ප්‍රධාන නළුවා
2015
3ඇඩ්‍රස් නෑ
නළුවා
2015
4ආදරණීය කතාවක්
ප්‍රධාන නළුවා
2016
5සූම්
ප්‍රධාන නළුවා
2016
6බන්ධනය
ප්‍රධාන නළුවා
2017
7දේදුනු ආකාසේ
ප්‍රධාන නළුවා
2017
8තාල
ප්‍රධාන නළුවා
2019
9Vijayaba Kollaya
ප්‍රධාන නළුවා
2019
10යු-ටර්න්
ප්‍රධාන නළුවා
2019
11කොළඹ
ප්‍රධාන නළුවා
2021
12ආශාවරී
ප්‍රධාන නළුවා
2022
13ක්ෂීර සාගරය කැළඹීණ
ප්‍රධාන නළුවා
2023

ළඟදීම

11970 Love Story
ප්‍රධාන නළුවා
2මාරියා
ප්‍රධාන නළුවා
3සෙකන්ඩ් ෂෝ
ප්‍රධාන නළුවා
ජීවදත්ත

 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS