සාරාංශයඡායාරූපඥාති සබඳකම
Udayakantha Warnasuriya
උදයකාන්ත වර්ණසූරිය
62.060240963855
62% |   1660  Vote(s)
1 2 3 4 5
 
සාරාංශය

Udayakantha Warnasuriya උදයකාන්ත වර්ණසූරිය
Udayakantha Warnasuriya
 • උපන්දිනය : April 15
 • සම්මාන

  1Best Director
  14වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 2001
  රාජ්‍ය සේවය පිණිසයි
  2Best Script Writer
  14වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 2001
  රාජ්‍ය සේවය පිණිසයි
   
  තිරගත වූ චිත්‍රපට


  තිරය පිටුපස සාමාජිකයෙක් ලෙස

  1මහමෙර උසට
  අධ්‍යක්ෂණය
  1997
  2ගිනි අවි සහ ගිනි කෙලි
  අධ්‍යක්ෂණය
  1998
  3බහු භාර්යා
  අධ්‍යක්ෂණය
  1999
  4රාජ්‍ය සේවය පිණිසයි
  අධ්‍යක්ෂණය / තිර රචනය
  2000
  5රෝස වසන්තේ
  අධ්‍යක්ෂණය / තිර රචනය
  2001
  6බහු බූතයෝ
  අධ්‍යක්ෂණය / නිෂ්පාදනය / නිෂ්පාදනය
  2002
  7ලේ කිරි කඳුළු
  අධ්‍යක්ෂණය / කතාව / තිර රචනය
  2003
  8යකඩ පිහාටු
  අධ්‍යක්ෂණය
  2003
  9දිය යට ගින්දර
  අධ්‍යක්ෂණය / තිර රචනය
  2004
  10රන් දිය දහර
  අධ්‍යක්ෂණය / තිර රචනය
  2004
  11හිරිපොද වැස්ස
  අධ්‍යක්ෂණය
  2006
  12රන් කෙවිට
  අධ්‍යක්ෂණය
  2007
  13ආසි මං පියාඹන්න
  අධ්‍යක්ෂණය / තිර ක්‍රියාකරු
  2007
  14පායා එන්න හිරුසේ
  අධ්‍යක්ෂණය
  2009
  15චැලෙන්ජස්
  අධ්‍යක්ෂණය / කතාව
  2011
  16සෙනසුරු මාරුව
  අධ්‍යක්ෂණය / තිර රචනය
  2012
  17රන් කෙවිට 2
  අධ්‍යක්ෂණය / නිෂ්පාදනය / තිර ක්‍රියාකරු
  2013
  18කොස්තාපල් පුඤ්ඤසෝම
  අධ්‍යක්ෂණය / කතාව / තිර රචනය / දෙබස්
  2014
  19ගින්දරී (බහුභූතයෝ 2)
  අධ්‍යක්ෂණය / නිෂ්පාදනය / තිර රචනය
  2015
  20බන්ධනය
  අධ්‍යක්ෂණය / නිෂ්පාදනය
  2017
  21මධුර චාරිකා
  අධ්‍යක්ෂණය / නිෂ්පාදනය / කතාව / දෙබස් / තිර ක්‍රියාකරු
  2018
  22වස්සානේ සඳ
  අධ්‍යක්ෂණය / නිෂ්පාදනය / කතාව / තිර රචනය
  2018
  23President Super Star
  අධ්‍යක්ෂණය / නිෂ්පාදනය / කතාව / තිර රචනය / දෙබස්
  2019
  24ගිනිමල් පොකුරු
  අධ්‍යක්ෂණය
  2021
  25ගින්දරී 3
  අධ්‍යක්ෂණය / කතාව / තිර රචනය / දෙබස්
  2022

  ළඟදීම

  1රිදී සීනු
  නිෂ්පාදනය
  2රිදී සීනු
  අධ්‍යක්ෂණය
  ජීවදත්ත

   
   
  Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
  All rights reserved - 2020
  Powered by isandi CREATIONS