සාරාංශයඡායාරූප
Nawarathna Gamage
1960
62.486486486486
62% |   1295  Vote(s)
1 2 3 4 5
 
සාරාංශය

Nawarathna Gamage
Nawarathna Gamage
 • උපන්දිනය : 1960 January 14
 • සම්මාන

   
  තිරගත වූ චිත්‍රපට


  තිරය පිටුපස සාමාජිකයෙක් ලෙස

  1පුර සක්මන
  සංගීත අධ්‍යක්ෂණය
  2003
  2සුදු කළුවර
  සංගීත අධ්‍යක්ෂණය / සංගීත අධ්‍යක්ෂණය
  2003
  3සුළං කිරිල්ලි
  සංගීත අධ්‍යක්ෂණය
  2003
  4ආදරණීය වස්සානය
  සංගීත අධ්‍යක්ෂණය
  2004
  5සමාවෙන්න මා රත්තරනේ
  සංගීත අධ්‍යක්ෂණය
  2004
  6නිලම්බරේ
  සංගීත අධ්‍යක්ෂණය
  2006
  7සුදු හංසි
  සංගීත අධ්‍යක්ෂණය / සංගීත අධ්‍යක්ෂණය
  2010
  8හීන හොයන සමනල්ලු
  සංගීත අධ්‍යක්ෂණය
  2017
  9එක දවසක අපි
  සංගීත අධ්‍යක්ෂණය
  2018
  10මධුර චාරිකා
  සංගීත අධ්‍යක්ෂණය
  2018
  11භවතරණ
  සංගීත අධ්‍යක්ෂණය
  2021

  ළඟදීම

  1තේජා
  සංගීත අධ්‍යක්ෂණය
  2පාද යාත්‍රා
  සංගීත අධ්‍යක්ෂණය
  3හොරා අංකල්
  සංගීත අධ්‍යක්ෂණය
  4මිදුණු විශ්වය
  සංගීත අධ්‍යක්ෂණය
  ජීවදත්ත

   
   
  Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
  All rights reserved - 2020
  Powered by isandi CREATIONS