තොරතුරුඡායාරූප
Jeevithayen Jeevithayak / ජීවිතයෙන් ජීවිතයක්
[ Black & White 35 mm ]
චිත්‍රපට අංකය : 510
නිකුත් වූ දිනය : 1982-06-18
57.827202737382
58% |   1169  Vote(s) | Vote Here
1 2 3 4 5
 
සාරාංශය

Jeevithayen Jeevithayak / ජීවිතයෙන් ජීවිතයක්
චිත්‍රපට අංකය : 510
නිකුත් වූ දිනය : 1982-06-18
වර්ණමානය : Black & White
වීඩියෝ නිමැවුම : 35 mm
වර්ගය : වෘතාන්ත්‍ර
අධ්‍යක්ෂණය : සුනිල් ආරියරත්න
නිෂ්පාදනය : රාජ් රණසිංහ

 
නළු නිළි කැල

මූලික ශිල්පින්

අධ්‍යක්ෂණය
සුනිල් ආරියරත්න
නිෂ්පාදනය
රාජ් රණසිංහ
 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS