තොරතුරුඡායාරූප
Palama Yata / පාලම යට
[ Colour 35 mm ]
චිත්‍රපට අංකය : 691
නිකුත් වූ දිනය : 1990-08-31
59.743772241993
60% |   1405  Vote(s) | Vote Here
1 2 3 4 5
 
සාරාංශය

Palama Yata / පාලම යට
චිත්‍රපට අංකය : 691
නිකුත් වූ දිනය : 1990-08-31
වර්ණමානය : Colour
වීඩියෝ නිමැවුම : 35 mm
වර්ගය : නාට්‍යමය
ප්‍රධාන නළුවා : සනත් ගුණතිලක
ප්‍රධාන නිළිය : ගීතා කුමාරසිංහ
අධ්‍යක්ෂණය : එච්. ඩී ප්‍රේමරත්න

සම්මාන

   FOR THE FILM

1Best Film
19 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1991
2Famous Film [2nd]
19 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1991
3Best Film
3වන ස්වර්ණ සංඛ සිනමා සම්මාන උළෙල 1991 - 2

   FOR ARTISTS

1Best Director
19 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1991
එච්. ඩී ප්‍රේමරත්න
2Best Script Writer
19 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1991
එච්. ඩී ප්‍රේමරත්න
3Best Actor
19 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1991
සනත් ගුණතිලක
4Best Actress
19 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1991
ගීතා කුමාරසිංහ
5Best Script Writer
19 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1991
Kulasena Fonseka
6Best Supporting Actor
19 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1991
ජෝ අබේවික්‍රම
7Best Supporting Actress
19 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1991
සුනේත්‍රා සරච්චන්ද්‍ර
8Best Editor
19 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1991
එල්මෝ හැලිඩේ
9Best Director
18වන OCIC සම්මාන උළෙල 1991
එච්. ඩී ප්‍රේමරත්න
10Best Actor
18වන OCIC සම්මාන උළෙල 1991
සනත් ගුණතිලක
11Best Actress
18වන OCIC සම්මාන උළෙල 1991
ගීතා කුමාරසිංහ
12Best Script Writer
18වන OCIC සම්මාන උළෙල 1991
එච්. ඩී ප්‍රේමරත්න
13Best Script Writer
18වන OCIC සම්මාන උළෙල 1991
Kulasena Fonseka
14Best Editor
18වන OCIC සම්මාන උළෙල 1991
එල්මෝ හැලිඩේ
15Best Performance Award
18වන OCIC සම්මාන උළෙල 1991
සුනේත්‍රා සරච්චන්ද්‍ර
16Best Director
3වන ස්වර්ණ සංඛ සිනමා සම්මාන උළෙල 1991 - 2
එච්. ඩී ප්‍රේමරත්න
17Best Actor
3වන ස්වර්ණ සංඛ සිනමා සම්මාන උළෙල 1991 - 2
සනත් ගුණතිලක
18Best Actress
3වන ස්වර්ණ සංඛ සිනමා සම්මාන උළෙල 1991 - 2
ගීතා කුමාරසිංහ
19Best Script Writer
3වන ස්වර්ණ සංඛ සිනමා සම්මාන උළෙල 1991 - 2
Kulasena Fonseka
20Best Script Writer
3වන ස්වර්ණ සංඛ සිනමා සම්මාන උළෙල 1991 - 2
එච්. ඩී ප්‍රේමරත්න
21Best Editor
3වන ස්වර්ණ සංඛ සිනමා සම්මාන උළෙල 1991 - 2
එල්මෝ හැලිඩේ
22Best Supporting Actor
3වන ස්වර්ණ සංඛ සිනමා සම්මාන උළෙල 1991 - 2
සිරිල් වික්‍රමගේ
23Best Supporting Actress
3වන ස්වර්ණ සංඛ සිනමා සම්මාන උළෙල 1991 - 2
සුනේත්‍රා සරච්චන්ද්‍ර
 
නළු නිළි කැල

මූලික ශිල්පින්

නිෂ්පාදනය
ගීතා කුමාරසිංහ
තිර රචනය
Kulasena Fonseka

අමතර ශිල්පින්

සහාය අධ්‍යක්ෂණය
අනිල් ප්‍රේමචන්ද්‍ර
 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS