තොරතුරු
Mandakini / මන්දාකිනි
[ Colour 35 mm ]
චිත්‍රපට අංකය : 905
නිකුත් වූ දිනය : 1999-12-03
59.482352941176
59% |   1275  Vote(s) | Vote Here
1 2 3 4 5
 
සාරාංශය

Mandakini / මන්දාකිනි
චිත්‍රපට අංකය : 905
නිකුත් වූ දිනය : 1999-12-03
වර්ණමානය : Colour
වීඩියෝ නිමැවුම : 35 mm
වර්ගය :
අධ්‍යක්ෂණය : එච්. ඩී ප්‍රේමරත්න
නිෂ්පාදනය : Kithsiri Karunarathna
නිෂ්පාදනය : එච්. ඩී ප්‍රේමරත්න
නිෂ්පාදනය : Wimal Samarasingha
නිෂ්පාදනය : Ujith Hewabasithage
නිෂ්පාදනය : Athula Ginige
නිෂ්පාදනය : Kamal Bandara
නිෂ්පාදනය : S.J. Sarath kumara
නිෂ්පාදනය : Srilal Jayaweera
නිෂ්පාදනය : Lakshman Gamage

 
නළු නිළි කැල

මූලික ශිල්පින්

නිෂ්පාදනය
Wimal Samarasingha
නිෂ්පාදනය
Ujith Hewabasithage
නිෂ්පාදනය
Athula Ginige
නිෂ්පාදනය
Kamal Bandara
නිෂ්පාදනය
S.J. Sarath kumara
නිෂ්පාදනය
Srilal Jayaweera
නිෂ්පාදනය
Lakshman Gamage
නිෂ්පාදනය
Kithsiri Karunarathna
කලා අධ්‍යක්ෂණය
තලතා ගුණසේකර
 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS