සාරාංශයඡායාරූප
Amarasiri Kalansuriya
අමරසිරි කලංසූරිය
1940 - 2023
60.198830409357
60% |   1710  Vote(s)
1 2 3 4 5
 
සාරාංශය

Amarasiri Kalansuriya අමරසිරි කලංසූරිය
Amarasiri Kalansuriya
 • උපන්දිනය : 1940 September 20
 • විපත : 2023 April 01
 •  
  සම්මාන

  1 නව පරපුරේ චරිතාංග දක්ෂතා

  4 වන දීපශිකා සම්මාන උළෙල 1974

  2 Best Actor

  7වන විචාරක සම්මාන උළෙල 1975
  අහස් ගව්ව

  3 Merit Award

  3වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 1981
  පරිත්‍යාගය

  4 Best Supporting Actor

  11 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1983
  යස ඉසුරු

  5 Best Supporting Actor

  9වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 1987
  පූජා

  6 Best Supporting Actor

  15 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1987
  පූජා

  7 Derana Lifetime Award

  7වන දෙරණ සිනමා සම්මාන 2019
   
  තිරගත වූ චිත්‍රපට


  තිරයේ සාමාජිකයෙක් ලෙස

  1රැයත් දවාලත් [ මිමී 16 ]
  ප්‍රධාන නළුවා
  1969
  2හන්තානේ කතාව
  නළුවා
  1969
  3අක්කර පහ
  නළුවා
  1970
  4නිම් වළල්ල
  නළුවා
  1970
  5අහස් ගව්ව
  නළුවා
  1974
  6තරංගා
  නළුවා
  1975
  7බඹරු ඇවිත්
  නළුවා
  1978
  8අපේක්ෂා
  ප්‍රධාන නළුවා
  1978
  9අනුපමා
  නළුවා
  1978
  10පොඩි මල්ලි
  නළුවා
  1979
  11කාංචනා
  නළුවා
  1980
  12පරිත්‍යාගය
  නළුවා
  1980
  13සිංහබාහු
  නළුවා
  1980
  14වජිරා
  ප්‍රධාන නළුවා
  1981
  15සාගරයක් මැද
  නළුවා
  1981
  16යස ඉසුරු
  නළුවා
  1982
  17සක්විති සුවය
  නළුවා
  1982
  18ප්‍රදීපා
  ප්‍රධාන නළුවා
  1982
  19සමනල සිහින
  නළුවා
  1983
  20වැල්ලේ තැනූ මාලිගා
  නළුවා
  1984
  21රැජින
  නළුවා
  1985
  22රැජින
  ප්‍රධාන නළුවා
  1985
  23ඩොරීන්ගේ සයනය
  නළුවා
  1985
  24ඩොරීන්ගේ සයනය
  නළුවා
  1985
  25මල් වරුසා
  නළුවා
  1986
  26මල් වරුසා
  නළුවා
  1986
  27අතුරු මිතුරු
  ප්‍රධාන නළුවා
  1986
  28පූජා
  නළුවා
  1986
  29පූජා
  නළුවා
  1986
  30පොඩි විජේ
  ප්‍රධාන නළුවා
  1987
  31පෙම් රජදහන
  නළුවා
  1990
  32දොළොස්මහේ පහන
  නළුවා
  1991
  33දොළොස්මහේ පහන
  නළුවා
  1991
  34අඹු සැමියෝ
  නළුවා
  1994
  35අහස් මාලිගා
  නළුවා
  1994
  36150 මුල්ලේරියාව
  නළුවා
  1994
  37150 මුල්ලේරියාව
  නළුවා
  1994
  38දිය යට ගින්දර
  නළුවා
  2004
  39රෝස මල් සයනය
  නළුවා
  2009
  40කේ සේරා
  නළුවා
  2014
  41හීරෝ නීරෝ
  නළුවා
  2016
  42හිම තාරකා
  නළුවා
  2017

  ළඟදීම

  1කුමරු ඡත්ත මානවක
  නළුවා
  2අභිෂේක
  ප්‍රධාන නළුවා
  ජීවදත්ත

  Amarasiri Kalansuriya, popularly known as Kalan (born September 20, 1940), is a Sri Lankan film actor. Kalansuriya made his first film appearance alongside Vijaya Kumaratunga in Hanthana Kathawa. His next film Ahas Gauwa won him a best actor award in 1974. He was born in Kandy, and is an alumnus of Dharmaraja College.

  EARLY LIFE


  Kalansuriya was born in Sri Lanka to Kalansuriya Francis Appuhami and Bengamuwa Arachchige Podi Hamine. Kalansuriya started his school career with Kiribathkumbura Sri Swarnajothi School and then attended to Dharmaraja College in Kandy.

  Kalansuriya began his career life from the Agricultural Department in Mahiyanganaya as a minor worker. After that he worked as a lance corporal in Sri Lankan Army for six years. Then worked in Mallika Studio in Mahanuwara and then he worked in Mahanuwara Lion Cafe.

  After a quarrel with a boss he vowed to not work under anyone and went off to pursue less strict work. In this pursuit he saved up Rs. 300 and started a small business selling clothes in Kegalle and Peradeniya. Successful he moved up into tailoring and owned two tailor shops. Here he got the chance to make clothes for the army and rub shoulders with rising political figures like Lalith Athulathmudali.

  ACTING CAREER


  Kalansuriya accepted an invitation from H. D. Premaratne to star in the film Apeksha in 1978. His second film after the hiatus, Parithyagaya, won him more awards from OCIC and Sarasaviya. He won Best Supporting Actor for Puja in Presidential Award in 1986. Kalanasuriya had a leading role in the first television serial made in Sri Lanka, Dimuthu Muthu directed by D. B. Nihalsinghe. After another hiatus, Kalansuriya returned to film with Shilpa Denumena in 2001.Directed by Rodney Widanapathirana

  SPECIAL AWARDS


   
   
  Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
  All rights reserved - 2020
  Powered by isandi CREATIONS