තොරතුරුගීත
Sihina Ahase Vasanthe / සිහින අහසේ වසන්තේ
[ Colour 35 mm ]
චිත්‍රපට අංකය : 702
නිකුත් වූ දිනය : 1991-03-09
60.276243093923
60% |   1448  Vote(s) | Vote Here
1 2 3 4 5
 
‘කාදලික්ක නේරම් ඉල්ලේ’ දමිළ චිත්‍රපටයේ අනුකරණයකි
සාරාංශය

Sihina Ahase Vasanthe / සිහින අහසේ වසන්තේ
චිත්‍රපට අංකය : 702
නිකුත් වූ දිනය : 1991-03-09
වර්ණමානය : Colour
වීඩියෝ නිමැවුම : 35 mm
වර්ගය :
සමාගම : Sky Scenic
ප්‍රධාන නළුවා : ජීවන් කුමාරණතුංග
ප්‍රධාන නිළිය : අනෝජා වීරසිංහ
අධ්‍යක්ෂණය : Yasapalitha Nanayakkara
නිෂ්පාදනය : J.J. Yogaraja

 
සම්පූර්ණ චිත්‍රපටය

 
නළු නිළි කැල

මූලික ශිල්පින්

අධ්‍යක්ෂණය
Yasapalitha Nanayakkara
නිෂ්පාදනය
J.J. Yogaraja
තිර රචනය
Yasapalitha Nanayakkara
කැමරාකරණය
J.J. Yogaraja
සංස්කරණය
Siri K. Witharana
ශබ්ද පරිපාලක
George Manathunga
අංග රචනය
Benet Jayathunga
සංගීත අධ්‍යක්ෂණය
සරත් දසනායක
විධායක නිෂ්පාදනය
Karunadasa Perera
සටන් අධ්‍යක්ෂණය
Sarath Silva
නර්තන අධ්‍යක්ෂණය
J. Malkanthi
නර්තන අධ්‍යක්ෂණය
රොනල්ඩ් ප්‍රනාන්දු

අමතර ශිල්පින්

දළ සේයාපට සැකසුම
Densil Jayaweera
සහාය අධ්‍යක්ෂණය
Upali Piyarathna
සහාය අධ්‍යක්ෂණය
Sri Lal Priyadeva
සහාය අධ්‍යක්ෂණය
හර්ෂණ නානායක්කාර
නිෂ්පාදන කළමනාකරු
George Jayakodi
ඇඳුම් නිර්මාණය
Shelton Jayasinghe
කැමරා උපකරණ
Cinekyup Services
සහය ශබ්ද පරිපාලක
Mahindasiri Somathilaka
සහය ශබ්ද පරිපාලක
M.M. Liyanage
මාතෘකා
Jayantha Kalansuriya
නිෂ්පාදන සම්බන්ධිකාරක
Rohana Sisira Kumara
නිෂ්පාදන සම්බන්ධිකාරක
Newton Nomis
රසායනාගාර පාලක
Gerold Jayawardane
රසායනාගාර පාලක
A.I. Johar
කොණ්ඩා සැකසුම
Victor Loyd
දෙබස් පටිගත කිරීම
Mahendra Milan
ගීත පටිගත කිරීම
Mervin Bens
නිෂ්පාදන සැකසුම
S.S. Danaratnam
නිෂ්පාදන සැකසුම
Y. Wasanthi
සැකසුම
Sarasavi Studio - Dalugama
සැකසුම
Ceylon Film Corp
සැකසුම
TK Studio
ප්‍රවාහනය
C.B.Rathnayaka
ප්‍රවාහනය
Danapala Amaradasa
ප්‍රවාහනය
T.M. Siman Silva
දොඹකර සහය
Sampath Films
 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS