සාරාංශයඡායාරූප
Swarna Mallawarachchi
ස්වර්ණා මල්ලවාරච්චි
1948
62.366006760019
62% |   2071  Vote(s)
1 2 3 4 5
 
සාරාංශය

සමාජ මාධ්‍ය

 
සම්මාන

1 Merit Award

3වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 1981
හංස විලක්

2 Best Actress

10වන OCIC සම්මාන උළෙල 1983
රිදී නිම්නය

3 Merit Award

5වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 1983
රිදී නිම්නය

4 Best Actress

6වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 1984
දඩයම

5 Best Actress

12 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1984
දඩයම

6 Best Actress

11වන OCIC සම්මාන උළෙල 1984
දඩයම

7 Best Actress [2nd]

12වන OCIC සම්මාන උළෙල 1985
මායා

8 Best Actress

8වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 1986
සුද්දිලාගේ කතාව

9 Best Actress

14 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1986
සුද්දිලාගේ කතාව

10 Best Actress

13වන OCIC සම්මාන උළෙල 1986
සුද්දිලාගේ කතාව

11 Best Actress

17 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1989
සාගර ජලය මදි හැඬුවා ඔබ සන්දා

12 Best Actress

16වන OCIC සම්මාන උළෙල 1989
සාගර ජලය මදි හැඬුවා ඔබ සන්දා

13 "Ranathisara" Award

18 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1990

14 Best Actress

17වන OCIC සම්මාන උළෙල 1990
කැඩපතක චායා

15 Best Actress

2වන ස්වර්ණ සංඛ සිනමා සම්මාන උළෙල 1990
සාගර ජලය මදි හැඬුවා ඔබ සන්දා

16 Best Actress

3වන ස්වර්ණ සංඛ සිනමා සම්මාන උළෙල 1991 - 1
කැඩපතක චායා

17 Best Actress

3වන විචාරක සම්මාන උළෙල - FIPRESCT 1996
අනන්ත රාත්‍රිය

18 Best Actress

26 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1998
භව දුක

19 Best Actress

24වන OCIC සම්මාන උළෙල 1999
භව දුක

20 Best Actress [2nd]

25වන OCIC සම්මාන උළෙල 1999
චන්දකින්නරි

21 Best Actress

12වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 2000
බව කර්ම

22 Best Actress

12වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 2000 - 2
චන්දකින්නරි

23 Best Actress

28වන OCIC සහ UNDA සම්මාන උළෙල 2002
අනන්ත රාත්‍රිය

24 Hiru Life Time Award

1වන හිරු රන් සිනමා සම්මාන 2014

25 Derana Lifetime Award

4වන දෙරණ සිනමා සම්මාන 2016

26 Best Actress

5වන දෙරණ සිනමා සම්මාන 2017
ඇගේ ඇස අග

27 Best Actress

3වන හිරු රන් සිනමා සම්මාන 2018
ඇගේ ඇස අග
 
තිරගත වූ චිත්‍රපට


තිරයේ සාමාජිකයෙක් ලෙස

1සත්සමුදුර
ප්‍රධාන නිළිය
1967
2හන්තානේ කතාව
ප්‍රධාන නිළිය
1969
3තුන්මන් හන්දිය
නිළිය
1970
4නිම් වළල්ල
ප්‍රධාන නිළිය
1970
5අපි කවදත් සූරයෝ
නිළිය
1971
6මාතර ආච්චි
නිළිය
1973
7ගොපලු හඳ
නිළිය
1973
8හොඳම වෙලාව
නිළිය
1973
9අහස් ගව්ව
නිළිය
1974
10මුවන් පැලැස්ස 2
නිළිය
1980
11සන්කපාලි
නිළිය
1980
12හෙවනැලි ඇද මිනිස්සු
නිළිය
1980
13හංස විලක්
ප්‍රධාන නිළිය
1980
14සිංහබාහු
ප්‍රධාන නිළිය
1980
15අංජානා
නිළිය
1981
16චංචල රේඛා
නිළිය
1981
17රිදී නිම්නය
නිළිය
1982
18කිරි සුවඳ
නිළිය
1982
19කැලැ මල්
නිළිය
1982
20බිත්ති හතර
ප්‍රධාන නිළිය
1982
21යහළු යෙහෙළි
ප්‍රධාන නිළිය
1982
22දඩයම
ප්‍රධාන නිළිය
1983
23සමනල සිහින
නිළිය
1983
24මුවන් පැලැස්ස 3
නිළිය
1983
25මුහුදු ලිහිණි
නිළිය
1983
26මායා
ප්‍රධාන නිළිය
1984
27සුද්දිලාගේ කතාව
ප්‍රධාන නිළිය
1985
28සුද්දිලාගේ කතාව
නිළිය
1985
29ඩොරීන්ගේ සයනය
ප්‍රධාන නිළිය
1985
30කරදිය වලල්ල
ප්‍රධාන නිළිය
1985
31මල්දෙනියේ සිමියොන්
නිළිය
1986
32යුගයෙන් යුගයට
නිළිය
1987
33කව්ළුව
ප්‍රධාන නිළිය
1987
34සාගර ජලය මදි හැඬුවා ඔබ සන්දා
ප්‍රධාන නිළිය
1988
35බදුලු කෝච්චිය
නිළිය
1989
36කැඩපතක චායා
ප්‍රධාන නිළිය
1989
37මධාරා පරසතු
නිළිය
1993
38මී හරකා
ප්‍රධාන නිළිය
1994
39අයෝමා
ප්‍රධාන නිළිය
1995
40භව දුක
ප්‍රධාන නිළිය
1997
41බව කර්ම
ප්‍රධාන නිළිය
1997
42චන්දකින්නරි
ප්‍රධාන නිළිය
1998
43අනන්ත රාත්‍රිය
ප්‍රධාන නිළිය
2001
44ටැක්සි ඩ්‍රයිවර්
නිළිය
2003
45ප්‍රේමවන්තයෝ
ප්‍රධාන නිළිය
2004
46වලාපටල
නිළිය
2008
47තණ්හා රතී රඟා
නිළිය
2014
48ඇගේ ඇස අග
ප්‍රධාන නිළිය
2016

ළඟදීම

1Dadaima
ප්‍රධාන නිළිය
ජීවදත්ත

Swarna Mallawarachchi is a Sri Lankan film actress, also known as the "Golden star of Sinhalese cinema". She began her acting career whilst still a schoolgirl - starring in the 1966 released Sinhalese film Sath Samudura directed by Siri Gunasinghe. During a career that spans over 40 years, Swarna has won the 'Best Actress Award' 26 times.

BIOGRAPHY


Swarna left Sri Lankan cinema for a brief period in the 1970s to live abroad. When she returned after a four-year absence there was an influx of new actresses. Swarna accepted supporting roles from directors during this period however obtained the Best Actress awards for these roles during these years. A hint at the excellence of her talent. Swarna Mallawarachchi holds the highest number of 'Best Actress' awards in Sri Lanka.

In her off-screen life, Swarna is an example of the roles she portrays on-screen. A strong, independent woman who has achieved the best in life for herself and her family. She was appointed the UNHCR ambassador for women's rights in Sri Lanka since 2004.

Swarna's truly unique role as an actress is evident in films such as Vasantha Obeysekera's Dadayama (The Hunt) and Kadapathaka Chayava (Reflections in the Mirror), Dharmasiri Bandaranayake's Suddhilage Kathawa (The Story of Suddhi) and Bava Duka / Bava Karma, Sumitra Peries' Sagara Jalaya (Letter Written in the Sand) and Prasanna Vithanage's Anantha Rathriya (Dark Night of the Soul)

 
COMMENTS

FACEBOOK

 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS