සාරාංශයඡායාරූප
Pitipana Silva
පිටිපන සිල්වා
1928
59.944547134935
60% |   1082  Vote(s)
1 2 3 4 5
 
සාරාංශය

Pitipana Silva පිටිපන සිල්වා
Pitipana Silva
 • උපන්දිනය : 1928 January 02
 • සම්මාන

   
  තිරගත වූ චිත්‍රපට


  තිරයේ සාමාජිකයෙක් ලෙස

  1මාතලන්
  නළුවා
  1955
  2රම්‍යලතා
  නළුවා
  1956
  3සූරයා
  නළුවා
  1957
  4සොහොයුරෝ
  නළුවා
  1958
  5පුරුෂ රත්නය
  නළුවා
  1959
  6නළඟන
  නළුවා
  1960
  7සසරක හැටි
  නළුවා
  1964
  8සෝබන සිත
  නළුවා
  1964
  9සැකය
  නළුවා
  1965
  10මහ රෑ හමු වූ ස්ත්‍රිය
  නළුවා
  1966
  11සම්පත
  නළුවා
  1966
  12අමතක වුනාද
  නළුවා
  1967
  13රන්රස
  නළුවා
  1967
  14පිනිබිඳු
  නළුවා
  1968
  15වනසරා
  නළුවා
  1968
  16උතුම් ස්ත්‍රි
  නළුවා
  1969
  17පැන්චා
  නළුවා
  1969
  18තෙවන
  නළුවා
  1970
  19ඔහොම හොඳද
  නළුවා
  1970
  20සමනල කුමරියෝ
  නළුවා
  1971
  21ගොපලු හඬ
  නළුවා
  1973
  22රොඩී ගම
  නළුවා
  1974
  23ජීවන කඳුළු
  නළුවා
  1979
  24හොඳින් ඉන්න
  නළුවා
  1980
  25සයුරු තෙර
  නළුවා
  1981
  26හිතවතිය
  නළුවා
  1984

  තිරය පිටුපස සාමාජිකයෙක් ලෙස

  1නළඟන
  දෙබස්
  1960
  2සසරක හැටි
  තිර රචනය / දෙබස්
  1964
  3සැකය
  නිෂ්පාදනය / දෙබස්
  1965
  4සමනල කුමරියෝ
  නිෂ්පාදනය
  1971
  ජීවදත්ත

   
   
  Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
  All rights reserved - 2020
  Powered by isandi CREATIONS