සාරාංශයඡායාරූපඥාති සබඳකම
Jackson Anthony
ජැක්සන් ඇන්තනි
1958
59.736726634489
60% |   2279  Vote(s)
1 2 3 4 5
 
සාරාංශය

Jackson Anthony ජැක්සන් ඇන්තනි
Konganige Joseph Malsi Jackson Anthony
 • උපන්දිනය : 1958 July 08
 •  
  සම්මාන

  1 Best Performance Award

  2වන විචාරක සම්මාන උළෙල - FIPRESCT 1995
  පුනරුප්පත්තිය

  2 Best Performance Award

  24 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1996
  අයෝමා

  3 Best DirectorMathu Prarthana Sapiri

  3වන විචාරක සම්මාන උළෙල - FIPRESCT 1996
  ජුලියට්ගේ භූමිකාව

  4 Best Actor

  23වන OCIC සම්මාන උළෙල 1997
  ලොකු දුව

  5 Best Actor

  26 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1998
  භව දුක

  6 Best Actor

  4වන විචාරක සම්මාන උළෙල - FIPRESCT 1998
  ගිනි අවි සහ ගිනි කෙලි

  7 Best Actor [2nd]

  24වන OCIC සම්මාන උළෙල 1999
  භව දුක

  8 Special Jurry Mention

  24වන OCIC සම්මාන උළෙල 1999
  තරණය

  9 Best Actor

  12වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 2000
  භව දුක

  10 Best Actor

  12වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 2000 - 2
  ගිනි අවි සහ ගිනි කෙලි

  11 Special Jurry Award

  12වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 2000 - 2
  ජුලියට්ගේ භූමිකාව

  12 Best Actor

  30 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 2005
  රන් දිය දහර

  13 Best Supporting Actor

  31 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 2006
  ගරිල්ලා මාකටින්

  14 Best Actor

  4වන දෙරණ සිනමා සම්මාන 2016
  ඇඩ්‍රස් නෑ

  15 Special Jury Award

  2වන හිරු රන් සිනමා සම්මාන 2016
  මහරජ ගැමුණු

  16 Best Actor

  33 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 2016
  මහරජ ගැමුණු

  17 Best Actor

  6වන දෙරණ සිනමා සම්මාන 2018
  ධර්මයුද්ධය

  18 Famous Actor

  7වන දෙරණ සිනමා සම්මාන 2019
   
  තිරගත වූ චිත්‍රපට


  තිරයේ සාමාජිකයෙක් ලෙස

  1ගුරු ගෙදර
  නළුවා
  1993
  2චිට්ටී
  නළුවා
  1995
  3අයෝමා
  ප්‍රධාන නළුවා
  1995
  4ලොකු දුව
  නළුවා
  1996
  5තරණය
  නළුවා
  1997
  6පුනරුප්පත්තිය
  නළුවා
  1997
  7භව දුක
  ප්‍රධාන නළුවා
  1997
  8බව කර්ම
  නළුවා
  1997
  9විසිදැල
  ප්‍රධාන නළුවා
  1997
  10ගිනි අවි සහ ගිනි කෙලි
  ප්‍රධාන නළුවා
  1998
  11අස්වැසුම
  ප්‍රධාන නළුවා
  2001
  12අග්නිදාහය
  ප්‍රධාන නළුවා
  2002
  13සූරිය අරණ
  නළුවා
  2004
  14මිල්ලේ සොයා
  නළුවා
  2004
  15රන් දිය දහර
  නළුවා
  2004
  16ගරිල්ලා මාකටින්
  නළුවා
  2005
  17කුරුළු පිහාටු
  ප්‍රධාන නළුවා
  2006
  18ක්ෂේම භුමි
  නළුවා
  2010
  19ධීවරී
  නළුවා
  2011
  20කුස පබා
  ප්‍රධාන නළුවා
  2012
  21ඇහලෙපොල කුමාරිහාමි
  ප්‍රධාන නළුවා
  2014
  22මහරජ ගැමුණු
  නළුවා
  2015
  23ප්‍රවේගය
  නළුවා
  2015
  24ඇඩ්‍රස් නෑ
  ප්‍රධාන නළුවා
  2015
  25ධර්මයුද්ධය
  ප්‍රධාන නළුවා
  2017
  26ඝරස්රප
  ප්‍රධාන නළුවා
  2018
  27උදුම්බරා
  ප්‍රධාන නළුවා
  2018
  28විෂම භාග
  ප්‍රධාන නළුවා
  2019

  තිරය පිටුපස සාමාජිකයෙක් ලෙස

  1ජුලියට්ගේ භූමිකාව
  අධ්‍යක්ෂණය
  1998
  2අබා
  අධ්‍යක්ෂණය
  2008
  3ඇඩ්‍රස් නෑ
  අධ්‍යක්ෂණය / කතාව / තිර රචනය
  2015

  ළඟදීම

  1මුතු ඇටයේ මෝඩයෝ
  නළුවා
  2මනමේ
  අධ්‍යක්ෂණය
  3දඩ ඉම
  ප්‍රධාන නළුවා
  4එකගෙයි සොකරි
  අධ්‍යක්ෂණය
  5එකගෙයි සොකරි
  තිර රචනය
  6සිංහබාහු [නව]
  ප්‍රධාන නළුවා
  7සීරුවෙන්
  ප්‍රධාන නළුවා
  ජීවදත්ත

  Jackson Anthony is one of the most celebrated actors in Sri Lankan cinema (refer to Cinema of Sri Lanka). Though he has won greater reputation from his bright career as an actor (in Television, Stage and Cinema) his competence in other fields related to media and arts is impressive. He has appeared before the public in versatile forms; as an actor, director, producer, singer, screenwriter, novelist, lyricist, etc.

  Early life
  His full name is Konganige Joseph Malsi Jackson Anthony. Although he's "Jackson" to the entire world, his parents used to call him "Malsi". He received his primary education at Hapugoda Junior School and St. Mary's College in Bandarawela and later entered Galahitiyawa Central College in Ganemulla. For higher education he attended the University of Colombo where he first obtained an honors degree in Sinhala Language and Literature and did his Master’s degree in Mass Media at Sri Jayawardanapura University. Afterwards he started to win recognition throughout Sri Lanka with his versatile performances in a variety of fields. It was his entry into the field of acting which marked the dawn of his life’s golden era.

  Personal life
  Jackson Anthony is married to Kumari Munasinghe, an acclaimed singer. They have two sons and a daughter and the family is settled in Kadawatha, a Colombo suburb. His youngest son, Sajitha Anuththara has already become a famous figure in media after playing the role of the hunter’s son in “Sooriya Arana”. He is also playing the title role in his father’s upcoming big-budget film ‘Aba’.

  He often remembers his father, Late Mr. Konganige Benedict Anthony as the mammoth pillar of his success. Jackson's mother lives in his hometown Podiweekumbura, Ragama. He hails from a family of 5 brothers. Elder Brother is Senaka Titus Anthony who is a journalist for several medias.

  Career as an Actor
  Although a talented artist while at school, the stage which was a haven for his youthful capacity brought Jackson Anthony to the threshold of maturity as an artist. Soon after he began his career as a stage actor he was able to captivate the hearts of the public through his striking skill. His performances in stage plays such as Marsad, Madura Jawanika, Loma Hansa, Dhawala Beeshana, Ath, Mora and Tharawo Igilethi brought him islandwide recognition. In this background he was highly recognized in the field of cinema. As a result he invaded the big screen in 1993. Having acted in Guru Gedara, Chitti, Ayoma and Loku Duwa, in his initial days, Jackson went on to prove his mega status in films like Bawa Duka, Bawa Karma, Gini Awi Saha Gini Keli, Aswesuma, Agni Dahaya, Sooriya Arana, Mille Soya and Randiya Dahara. In the mean time he came to terms with television as well. These fields helped him establish his own identity as an actor. Critics have acclaimed him for the versatility he displays through various contrasting performances. His performances have attracted the critics immensely due to expressionistic and realistic elements exhibited in them. He is also admired for his memorable performances in the roles of arrogant, assertive and impertinent characters. His collaboration with Jayantha Chandrasiri, a pioneering avant-garde director in modern Sri Lankan cinema and television, witnessed new facets of Jackson’s talent. In 2004, under the direction of the famous Sri Lankan director and writer, Somaratne Dissanayanke, he took up a leading role in the blockbuster film, Sooriya Arana in which he brought to life the role of an egocentric hunter who is compelled to vainly battle with the subtlety of Buddhist tradition both socially and spiritually. This bagged him awards at many of the local Award ceremonies. Apart from that, during his acting career he has garnered more than 20 Best Actor Awards at local award ceremonies such as Sarasavi Awards,Presidential Awards and OCIC Awards.

   
   
  Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
  All rights reserved - 2020
  Powered by isandi CREATIONS