සාරාංශය
Lenin Morais
ලෙනින් මොරායස්
1937 - 1994
59.371980676329
59% |   1242  Vote(s)
1 2 3 4 5
 
සාරාංශය

Lenin Morais ලෙනින් මොරායස්
Lenin Morais
 • උපන්දිනය : 1937 August 18
 • විපත : 1994 May 28
 • සම්මාන

   
  තිරගත වූ චිත්‍රපට


  තිරය පිටුපස සාමාජිකයෙක් ලෙස

  1සිතක මහිම
  කැමරාකරණය
  1964
  2ස්වීප් ටිකට්
  තිර රචනය / කැමරාකරණය
  1965
  3සුදු දුව
  අධ්‍යක්ෂණය / කැමරාකරණය
  1966
  4සරණ
  තාක්ෂණික අධ්‍යක්ෂක
  1967
  5බයිසිකල් හොරා
  කැමරාකරණය
  1968
  6සූරයන්ගෙත් සූරයා
  අධ්‍යක්ෂණය / තිර රචනය
  1969
  7දැන් මතකද
  තිර රචනය / කැමරාකරණය
  1970
  8සුළි සුලන්
  කැමරාකරණය
  1970
  9හතර දෙනාම සූරයෝ
  තිර රචනය / කැමරාකරණය
  1971
  10අභිරහස
  අධ්‍යක්ෂණය
  1971
  11එදත් සූරයා අදත් සූරයා
  අධ්‍යක්ෂණය
  1972
  12හොඳම වෙලාව
  අධ්‍යක්ෂණය
  1973
  13හොඳයි නරකයි
  අධ්‍යක්ෂණය
  1973
  14ඔන්න බබෝ බිල්ලෝ එනවා
  අධ්‍යක්ෂණය
  1974
  15සූරයා සූරයාමයි
  අධ්‍යක්ෂණය
  1975
  16ආවා සොයා ආදරේ
  අධ්‍යක්ෂණය
  1975
  17උන්නත් දාහයි මලත් දාහයි
  අධ්‍යක්ෂණය
  1976
  18ඔන්න මාමේ කෙල්ල පැනපි
  අධ්‍යක්ෂණය
  1976
  19ආදරෙයි මං ආදරෙයි
  අධ්‍යක්ෂණය
  1976
  20හිතුවොත් හිතුවාමයි
  අධ්‍යක්ෂණය
  1977
  21හිත මිතුරා
  අධ්‍යක්ෂණය
  1978
  22යුගයෙන් යුගයට
  අධ්‍යක්ෂණය
  1987
  ජීවදත්ත

  මුල් කාලයේ සිනමා නිර්මාණ රැසක සහාය කැමරා ශිල්පියකු ලෙස කටයුතු කළ ලෙනින් මොරායස් ප්‍රධාන කැමරා ශිල්පියෙකු ලෙස ස්වීජ ටිකට්, කපටිකම, බයිසිකල් හොරා, දැන් මතකද, හතර දෙනාම සූරයෝ වැනි චිත්‍රපටවල සිය දායකත්වය ලබාදුන්නේය. 1966 දී ඔහු චිත්‍රපට අධ්‍යක්ෂණයට අවතීර්ණ වූයේ සුදු දුව හරහාය. ඉන් අනතුරැව ලෙනින් අධ්‍යක්ෂණය කළ සූරයන්ගෙත් සූරයා (1969), අභිරහස (1971), එදත් සූරයා අදත් සූරයා (1972), හොඳම වෙලාව (1973), හොඳයි නරකයි (1973), ඔන්න බබෝ බිල්ලෝ එනවා (1974), ආවා සොයා ආදරේ (1975), සූරයා සූරයාමයි (1975), උන්නත් දාහයි මලත් දාහයි (1976), ඔන්න මාමෙ කෙල්ල පැනපි (1976), ආදරෙයි මං ආදරෙයි (1976), හිතුවොත් හිතුවාමයි (1977), හිතමිතුරා (1978) හා යුගයෙන් යුගයට (1987) ඉමහත් ජනප්‍රියත්වයට පත් නිර්මාණයන්ය.

   
   
  Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
  All rights reserved - 2020
  Powered by isandi CREATIONS