චිත්‍රපට
වර්ෂ 1947 ජනාවාරි මස 21 වන දින තිරගත වූ "කඩවුණු පොරොන්දුව" චිත්‍රපටයත් සමගම ශ්‍රී ලාංකේය සිනමා වංශකතාව ලියවුනි. එදා මෙදා වසර 73ක තිරයේ දිගහැරුණු චිත්‍රපට 1300කට වැඩි ප්‍රමාණයක තොරතුරු මෙහි ඇතුලත් වේ. චිත්‍රපටයක් සඳහා දායක වූ නළු නිළියන් සේම තාක්ෂණික ශිල්පීන්ගේ ජිව දත්ත විශාල ප්‍රමාණයක් මෙහි ඇතුලත් වේ. පැරණි චිත්‍රපට චායාරුප ආදී සිනමාවට සම්බන්ද විශාල තොරතුරු ප්‍රමාණයක් මෙහි ඇතුලත් වේ.

මෙහි සඳහන් දත්ත වැරදි නම් කාරුණිකව අපට දන්වන ලෙස ඉල්ලා සිටින අතර කුමන හෝ චිත්‍රපටයක දත්ත හෝ චායරුප ඔබ සතුව තිබේ නම් අප වෙත ඒවා සිංහල සිනමාව වෙනුවෙන් කරන උත්සාහයට ඔබත් දායක වන්න.
 
වර්ෂය අනුව චිත්‍රපට
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947
 
කලාකරුවන්ගේ නම් ඇතුලත් කොට චිත්‍රපට සොයන්න
 

සිංහබාහු [නව]
චිත්‍රපට අංකය : 1387
නිකුත් වූ දිනය : 2024-04-18


රිදී සීනු
චිත්‍රපට අංකය : 1386
නිකුත් වූ දිනය : 2024-03-22


බඹර වසන්තේ
චිත්‍රපට අංකය : 1385
නිකුත් වූ දිනය : 2024-03-15


මින්නු
චිත්‍රපට අංකය : 1384
නිකුත් වූ දිනය : 2024-02-24


1970 Love Story
චිත්‍රපට අංකය : 1383
නිකුත් වූ දිනය : 2024-01-18


සිහිනයකි ආදරේ
චිත්‍රපට අංකය : 1382
නිකුත් වූ දිනය : 2024-01-18


වීර්යා
චිත්‍රපට අංකය : 1381
නිකුත් වූ දිනය : 2024-01-05


විලන්
චිත්‍රපට අංකය : 1380
නිකුත් වූ දිනය : 2024-01-04


තාත්තා
චිත්‍රපට අංකය : 1379
නිකුත් වූ දිනය : 2023-12-17


මේක පුදුම කතාවක්
චිත්‍රපට අංකය : 1378
නිකුත් වූ දිනය : 2023-12-16


අපේ ප්‍රින්සිපල්
චිත්‍රපට අංකය : 1377
නිකුත් වූ දිනය : 2023-12-15


රයිඩර්
චිත්‍රපට අංකය : 1376
නිකුත් වූ දිනය : 2023-12-15


නාට්ටාමි ආමි
චිත්‍රපට අංකය : 1375
නිකුත් වූ දිනය : 2023-12-14


ස්වර
චිත්‍රපට අංකය : 1374
නිකුත් වූ දිනය : 2023-12-01


රහස් කියන කඳු
චිත්‍රපට අංකය : 1373
නිකුත් වූ දිනය : 2023-11-17


ශ්‍රී වික්‍රම
චිත්‍රපට අංකය : 1372
නිකුත් වූ දිනය : 2023-11-10


කන්දක් සේ මා
චිත්‍රපට අංකය : 1371
නිකුත් වූ දිනය : 2023-11-02


ආසු
චිත්‍රපට අංකය : 1370
නිකුත් වූ දිනය : 2023-10-11


800
චිත්‍රපට අංකය : 1369
නිකුත් වූ දිනය : 2023-10-06


කතුරු මිතුරු
චිත්‍රපට අංකය : 1368
නිකුත් වූ දිනය : 2023-09-22

 
 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS