සාරාංශය
Anura Bandara Rajaguru
අනුර බණ්ඩාර රාජගුරු
61.336146272855
61% |   1422  Vote(s)
1 2 3 4 5
 
සාරාංශය

Anura Bandara Rajaguru අනුර බණ්ඩාර රාජගුරු
Anura Bandara Rajaguru
 • උපන්දිනය : May 19
 • සම්මාන

   
  තිරගත වූ චිත්‍රපට


  තිරයේ සාමාජිකයෙක් ලෙස

  1අහිංසා
  නළුවා
  1987
  2එකදා වැහි
  නළුවා
  1994
  3150 මුල්ලේරියාව
  නළුවා
  1994
  4තුන්වෙනි ඇහැ
  නළුවා
  1996
  5බහු බූතයෝ
  නළුවා
  2002
  6භේරුණ්ඩ පක්ෂියා
  නළුවා
  2006
  7මගෝ ඩිගෝ ඩයි
  නළුවා
  2010
  8කේ සේරා
  නළුවා
  2014
  9සිංග මචං චාලි
  නළුවා
  2015
  10පත්තිනි
  නළුවා
  2016
  11මායා (නව)
  නළුවා
  2016
  12කුසල්
  නළුවා
  2018
  13President Super Star
  නළුවා
  2019
  14නිම්හිම්
  නළුවා
  2021
  15රං කොල්ලා
  නළුවා
  2022
  16ගුත්තිල
  නළුවා
  2023

  තිරය පිටුපස සාමාජිකයෙක් ලෙස

  1නැති බැරි ටාසන්
  සංස්කරණය
  2019

  ළඟදීම

  1විසුරුණු මල් පෙති
  නළුවා
  2භගිනි
  නළුවා
  3වස්දඬුරාවය
  නළුවා
  4කරදිය
  නළුවා
  5මරුකතර
  නළුවා
  6Anda Nimdam
  නළුවා
  ජීවදත්ත

   
   
  Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
  All rights reserved - 2020
  Powered by isandi CREATIONS