සාරාංශයඡායාරූප
Titus Totawatte
ටයිටස් තොටවත්ත
1929 - 2011
59.385884509624
59% |   2182  Vote(s)
1 2 3 4 5
 
සාරාංශය

Titus Totawatte ටයිටස් තොටවත්ත
Titus Totawatte
 • උපන්දිනය : 1929 April 17
 • විපත : 2011 October 15
 •  
  සම්මාන

  1 Best Editor

  3 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1966
  සාරවිට

  2 Best Director [2nd]

  5වන විචාරක සම්මාන උළෙල 1972
  හාරලක්ෂය

  3 Best Script Writer [2nd]

  5වන විචාරක සම්මාන උළෙල 1972
  හාරලක්ෂය

  4 Best Editor

  5වන විචාරක සම්මාන උළෙල 1972
  හාරලක්ෂය

  5 Best Editor

  4වන OCIC සම්මාන උළෙල 1977
  මංගලා

  6 Best Director

  8 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1980
  හඳයා

  7 Best Script Writer

  8 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1980
  හඳයා

  8 Best Editor

  8 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1980
  හඳයා

  9 Best Director

  7වන OCIC සම්මාන උළෙල 1980
  හඳයා

  10 Best Editor

  7වන OCIC සම්මාන උළෙල 1980
  හඳයා

  11 Special Award

  2වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 1980
  හඳයා

  12 Special Award

  3වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 1981
  හඳයා

  13 For International Award

  3වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 1981
  හඳයා

  14 "Ranathisara" Award

  23 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1995

  15 "Swarna Jayanthi" Award

  11වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 1997

  16 "Swarna Sinha" Award

  14වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 2001
   
  තිරගත වූ චිත්‍රපට


  තිරයේ සාමාජිකයෙක් ලෙස

  1මරුවා සමග වාසේ
  නළුවා
  1977

  තිරය පිටුපස සාමාජිකයෙක් ලෙස

  1රේඛාව
  සංස්කරණය
  1956
  2සංදේශය
  සංස්කරණය
  1960
  3දස්කොන්
  සංස්කරණය / තාක්ෂණික අධ්‍යක්ෂක
  1962
  4රන්මුතු දූව
  සංස්කරණය / සංස්කරණය
  1962
  5ගැටවරයෝ
  සංස්කරණය
  1964
  6චන්ඩියා
  අධ්‍යක්ෂණය / කතාව / සංස්කරණය
  1965
  7සාරවිට
  සංස්කරණය
  1965
  8සැනසුම කොතනද
  සංස්කරණය
  1966
  9පරසතු මල්
  සංස්කරණය
  1966
  10ඔබ දුටු දා
  සංස්කරණය
  1966
  11සොරුන්ගෙත් සොරු
  සංස්කරණය
  1967
  12පුංචි බබා
  සංස්කරණය
  1968
  13කව්ද හරි
  අධ්‍යක්ෂණය / සංස්කරණය
  1969
  14බඩුත් එක්ක හොරු
  සංස්කරණය
  1969
  15හන්තානේ කතාව
  සංස්කරණය
  1969
  16තෙවන
  අධ්‍යක්ෂණය / කතාව / තිර රචනය / සංස්කරණය / දෙබස්
  1970
  17හාරලක්ෂය
  අධ්‍යක්ෂණය / කතාව / සංස්කරණය
  1971
  18සිහසුන
  අධ්‍යක්ෂණය / නිෂ්පාදනය
  1974
  19සාගරිකා
  අධ්‍යක්ෂණය
  1974
  20මංගලා
  අධ්‍යක්ෂණය
  1976
  21මරුවා සමග වාසේ
  අධ්‍යක්ෂණය
  1977
  22හඳයා
  අධ්‍යක්ෂණය / නිෂ්පාදනය / තිර රචනය
  1979
  ජීවදත්ත

   
   
  Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
  All rights reserved - 2020
  Powered by isandi CREATIONS