තොරතුරුඡායාරූප
Sasaraka Pathum / සසරක පැතුම්
[ Black & White 35 mm ]
චිත්‍රපට අංකය : 439
නිකුත් වූ දිනය : 1980-05-30
58.062074186223
58% |   1321  Vote(s) | Vote Here
1 2 3 4 5
 
සාරාංශය

Sasaraka Pathum / සසරක පැතුම්
චිත්‍රපට අංකය : 439
නිකුත් වූ දිනය : 1980-05-30
වර්ණමානය : Black & White
වීඩියෝ නිමැවුම : 35 mm
වර්ගය :
අධ්‍යක්ෂණය : එච්. ඩී ප්‍රේමරත්න
නිෂ්පාදනය : Sunil Hettiarachchi
නිෂ්පාදනය : Lakshman Jinadasa
නිෂ්පාදනය : U.G. Jayaweera
නිෂ්පාදනය : U.G. Yasapala
නිෂ්පාදනය : Norbet Perera

පූර්ව ප්‍රචාරක පටය


 
නළු නිළි කැල

මූලික ශිල්පින්

නිෂ්පාදනය
Norbet Perera
නිෂ්පාදනය
Sunil Hettiarachchi
නිෂ්පාදනය
Lakshman Jinadasa
නිෂ්පාදනය
U.G. Jayaweera
නිෂ්පාදනය
U.G. Yasapala
 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS