තොරතුරුඡායාරූප
Kristhu Charithaya / ක්‍රිස්තු චරිතය
[ Colour 35 mm ]
චිත්‍රපට අංකය : 697
නිකුත් වූ දිනය : 1990-10-09
58.565022421525
59% |   1115  Vote(s) | Vote Here
1 2 3 4 5
 
සාරාංශය

Kristhu Charithaya / ක්‍රිස්තු චරිතය
චිත්‍රපට අංකය : 697
නිකුත් වූ දිනය : 1990-10-09
වර්ණමානය : Colour
වීඩියෝ නිමැවුම : 35 mm
වර්ගය : ඓතිහාසික

ප්‍රධාන නළුවා : විජය කුමාරතුංග

ප්‍රධාන නිළිය : Nathali Anne Greet

අධ්‍යක්ෂණය : සුනිල් ආරියරත්න

නිෂ්පාදනය : Aleric Lionel Fernando

පූර්ව ප්‍රචාරක පටය


සම්මාන

   FOR THE FILM


1Famous Film [3rd]
19 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1991

   FOR ARTISTS


1Best Cinematographer - Colour
19 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1991
Donald Karunarathna
2Best Art Director
19 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1991
Lionel De Silva
3Best Art Director
19 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1991
Danister Perera
4Best Sound Management
19 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1991
George Manathunga
5Best Make-up Artist
19 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1991
ශේෂා පලිහක්කාර
6Best Performance Award
18වන OCIC සම්මාන උළෙල 1991
Danister Perera
7Best Performance Award
18වන OCIC සම්මාන උළෙල 1991
Lionel Silva
8Best Performance Award
18වන OCIC සම්මාන උළෙල 1991
ශේෂා පලිහක්කාර
9Special Award
18වන OCIC සම්මාන උළෙල 1991
Alaric Lionel Fernando
10Best Art Director
3වන ස්වර්ණ සංඛ සිනමා සම්මාන උළෙල 1991 - 2
Danister De Silva
11Best Art Director
3වන ස්වර්ණ සංඛ සිනමා සම්මාන උළෙල 1991 - 2
Lionel Silva
12Best Make-up Artist
3වන ස්වර්ණ සංඛ සිනමා සම්මාන උළෙල 1991 - 2
ශේෂා පලිහක්කාර
 
නළු නිළි කැල

මූලික ශිල්පින්

අධ්‍යක්ෂණය
සුනිල් ආරියරත්න
නිෂ්පාදනය
Aleric Lionel Fernando
කැමරාකරණය
Donald Karunarathna
කලා අධ්‍යක්ෂණය
Lionel De Silva
කලා අධ්‍යක්ෂණය
Danister Perera
සංගීත අධ්‍යක්ෂණය
ප්‍රේමසිරි කේමදාස
 
COMMENTS

FACEBOOK

 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS