සාරාංශයඡායාරූප
Iranganie Serasinghe
අයිරාංගනී සේරසිංහ
1937
59.007770472206
59% |   1673  Vote(s)
1 2 3 4 5
 
සාරාංශය

Iranganie Serasinghe අයිරාංගනී සේරසිංහ
Iranganie Roxanna Serasinghe (nee Meedeniya)
 • උපන්දිනය : 1937 June 21
 •  
  සම්මාන

  1 Best Actress

  2 වන දීපශිකා සම්මාන උළෙල 1957
  රේඛාව

  2 Best Actress

  4 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1967
  ඔබ දුටු දා

  3 Best Supporting Actress

  10 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1982
  සාගරයක් මැද

  4 Best Performance Award

  9වන OCIC සම්මාන උළෙල 1982
  සාගරයක් මැද

  5 Merit Award

  4වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 1982
  සාගරයක් මැද

  6 Best Performance Award

  11වන OCIC සම්මාන උළෙල 1984
  දඩයම

  7 Merit Award

  6වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 1984
  දඩයම

  8 Merit Award

  7වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 1985
  හිම කතර

  9 Best Supporting Actress

  8වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 1986
  ආදර කතාව

  10 "Ranathisara" Award

  21 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1993

  11 Best Actress

  23 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1995
  පවන රළුවිය

  12 Best Actress

  24 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1996
  අවරගිර

  13 "Swarna Jayanthi" Award

  11වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 1997

  14 Best Supporting Actress

  8වන ස්වර්ණ සංඛ සිනමා සම්මාන උළෙල 1997
  ලොකු දුව

  15 Best Supporting Actress

  25 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1998
  ලොකු දුව

  16 Best Supporting Actress

  28 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 2003
  සුදු සෙවනැලි
   
  තිරගත වූ චිත්‍රපට


  තිරයේ සාමාජිකයෙක් ලෙස

  1රේඛාව
  නිළිය
  1956
  2සංදේශය
  නිළිය
  1960
  3දෙලොවක් අතර
  නිළිය
  1966
  4වෙසතුරු සිරිත
  නිළිය
  1966
  5ඔබ දුටු දා
  නිළිය
  1966
  6රන්සළු
  නිළිය
  1967
  7රෝමියෝ ජුලියට් කතාවක්
  නිළිය
  1969
  8බක්මහ දීගේ
  ප්‍රධාන නිළිය
  1969
  9තෙවන
  නිළිය
  1970
  10ප්‍රියංගා
  නිළිය
  1970
  11ගොපලු හඬ
  නිළිය
  1973
  12මයුරිගේ කතාව
  නිළිය
  1980
  13සාගරයක් මැද
  නිළිය
  1981
  14තණ ගිරවී
  නිළිය
  1982
  15දඩයම
  නිළිය
  1983
  16තුන්වැනි යාමය
  නිළිය
  1983
  17දෙවෙනි ගමන
  නිළිය
  1984
  18හිම කතර
  නිළිය
  1984
  19ආදර කතාව
  නිළිය
  1985
  20අවුරුදු දා
  නිළිය
  1986
  21නෙළුම් හා සමන්මලී
  නිළිය
  1993
  22පවන රළුවිය
  ප්‍රධාන නිළිය
  1994
  23අවරගිර
  ප්‍රධාන නිළිය
  1995
  24අමාන්තය
  නිළිය
  1996
  25ලොකු දුව
  නිළිය
  1996
  26කිනිහිරියා මල්
  නිළිය
  2001
  27පොරොන්දුව
  නිළිය
  2001
  28සුදු සෙවනැලි
  නිළිය
  2002
  29සුදු සෙවනැලි
  නිළිය
  2002
  30ඉරැස්මා
  නිළිය
  2003
  31සිකුරු හතේ
  නිළිය
  2007
  32නිසල ගිර
  නිළිය
  2007
  33හාට් එෆ් එම්
  නිළිය
  2008
  34රෝස කැලේ
  නිළිය
  2008
  35අලිමංකඩ
  නිළිය
  2009
  36It’s a Matter of Love [ ඉංග්‍රීසි ]
  නිළිය
  2013
  37අබිනික්මන
  නිළිය
  2013
  38කල්පාන්තේ සිහිනයක්
  නිළිය
  2014
  39කල්පාන්තේ සිහිනයක්
  නිළිය
  2014
  405 සමත්
  නිළිය
  2017
  41වෛශ්නාවී
  නිළිය
  2018
  42සුළඟ අප රැගෙන යාවි
  නිළිය
  2019
  43රං කොල්ලා
  ප්‍රධාන නිළිය
  2022

  ළඟදීම

  1ස්වර
  නිළිය
  2තේජා
  නිළිය
  3ඇද්ද ලනුව දැම්ම කොඩිය
  නිළිය
  4මිරිඟු යාත්ත්‍රා
  නිළිය
  5ගුරු ගීතය
  නිළිය
  6Cinema
  නිළිය
  7Gaadi
  නිළිය
  8ගුත්තිල
  නිළිය
  ජීවදත්ත

  Iranganie Roxanna Serasinghe (nee Meedeniya) (born 1931) is a Sri Lankan actress. Since her debut in Rekava, Serasinghe has become recognized for playing motherly figures in various films and television serials.

  Early life and education
  Iranganie Meedeniya grew up in Mudugamuwa, near Ruwanwella in a tranquil village setting. Her early touches with nature would later lead her to become an environmental activist. In the meantime Meedeniya was encouraged to pursue acting by her parents. While attending Bishop's College she played in several end-of-term plays; at Girls' High School, Kandy whilst pursuing a HSC Meedeniya took a leading role in an adaptation of Pygmalion.

  Against her father a Rate Mahatthaya's wishes, Meedeniya entered the University of Ceylon in 1947 with the support of her cousins. He passed away in her first year away at a time when Marxist ideas were the norm. She immersed herself in the Ceylon theater scene while there under the guidance of Professor Ludowyk; she also became a proficient dancer with lessons from Chitrasena.

  She eventually graduated with an Arts degree and travelled to London with letters of recommendation from Ludowyk following a marriage to Professor Dissanayake (they divorced some time later). There with the help of actresses Flora Robson and Sybil Thorndyke, Meedeniya attended Bristol Old Vic Theatre School for a year and the London School of Speech Training and Dramatic Art for two years.

  Theater and film
  Returning to Sri Lanka, Meedeniya met up with Ludowyk and Austrian Jew director Neuman Jubal and got back into theater. Doing mainly English roles at first, she delved in Sinhala plays per Henry Jayasena's suggestion beginning with Apata Puthe Magak Nethe and following with roles in Damma Jagoda's Sinhala version of A Streetcar Named Desire, Ves Muhunu, and Porisadaya. The following years saw Meedeniya in constantly changing settings–teaching briefly at Musaeus College, working for the Times of Ceylon after returning from London, doing a stint at the SLBC and handling a post in the tourist trade working as a junior executive for Mackwood's.

  Meedeniya entrance into film was a short work done by Lester James Peries for the Government Film Unit covering traffic safety. Peries subsequently cast her in his debut feature film Rekava as the mother of its protagonist. Though the film was a flop, Peries received rave reviews from critics and the cast was pleased with the work. It has since achieved an iconic status in Sri Lanka.

  In 1960 Meedeniya married Winston Serasinghe who had appeared in Rekava and some other productions with her. With the new surname, Iranganie Serasinghe achieved fame as an actress appearing in many of Peries' early work.

   
   
  Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
  All rights reserved - 2020
  Powered by isandi CREATIONS