සාරාංශයඡායාරූප
Sarath Chandrasiri
සරත් චන්ද්‍රසිරි
1964 - 2021
65.616526791478
66% |   1549  Vote(s)
1 2 3 4 5
 
සාරාංශය

Sarath Chandrasiri සරත් චන්ද්‍රසිරි
Sarath Chandrasiri
 • උපන්දිනය : 1964 June 13
 • විපත : 2021 December 04
 • සම්මාන

   
  තිරගත වූ චිත්‍රපට


  තිරයේ සාමාජිකයෙක් ලෙස

  1රාජ්‍ය සේවය පිණිසයි
  නළුවා
  2000
  2ලේ කිරි කඳුළු
  නළුවා
  2003
  3සමාවෙන්න මා රත්තරනේ
  නළුවා
  2004
  4සිකුරු හතේ
  නළුවා
  2007
  5මගෝ ඩිගෝ ඩයි
  නළුවා
  2010
  6ටිකිරි සුවඳ
  නළුවා
  2010
  7චැලෙන්ජස්
  නළුවා
  2011
  8තණ්හා රතී රඟා
  නළුවා
  2014
  9මගේ යාලු මාළු
  නළුවා
  2015
  10ගින්දරී (බහුභූතයෝ 2)
  නළුවා
  2015
  11ඉර සේවය
  නළුවා
  2015
  12පටිභාන
  නළුවා
  2016
  13මායා (නව)
  නළුවා
  2016
  14මායා (නව)
  නළුවා
  2016
  1564 මායම්
  නළුවා
  2016
  165 සමත්
  නළුවා
  2017
  17දොස්තර නවරියන්
  නළුවා
  2017
  18මධුර චාරිකා
  නළුවා
  2018
  19President Super Star
  නළුවා
  2019
  20රීලෝඩ්
  නළුවා
  2019
  21සුනාමි
  නළුවා
  2020
  22ද නිවුස් පේපර්
  නළුවා
  2020
  23නිහඬ සෙවණැලි
  නළුවා
  2021
  24හිතුමතේ ජිවිතේ
  නළුවා
  2022
  25රං කොල්ලා
  නළුවා
  2022
  26ගින්දරී 3
  නළුවා
  2022
  27ගුත්තිල
  නළුවා
  2023

  ළඟදීම

  1උයනට මල් ගේන්න
  නළුවා
  2ආකර්ෂා
  නළුවා
  ජීවදත්ත

  He was born on 13 June in Panadura. He went to Wekada Bauddhaloka Vidyalaya where he met drama teacher Sarath Kulanga.
   
  Chandrasiri is married to longtime partner Charika Jayamali. The couple has one son – Kanchuka Thilakshana, and one daughter – Hasara Nilakshi. Kanchuka is an engineer graduated from University of Moratuwa. Hasara is a physics graduate at University of Sri Jayewardenepura.
   
  On 21 November 2016, Chandrasiri was hospitalized by a brief illness while working in a stage play. He was rushed into the Alpitiya hospital. In November 2021, he was again hospitalized and has been receiving treatment at the Intensive Care Unit of the Colombo National Hospital for the many weeks due to an internal hemorrhage. During that period, false rumors circulated that he died at the hospital. Later on 4 December 2021, he died at the age of 57 while receiving treatment at National Hospital, Colombo due to cerebral hemorrhage.
   
  Chandrasiri started drama career under the guidance of his teacher Sarath Kulanga. Meanwhile, he met several other playwrights including Janak Premalal and Jayalath Manoratne through Kulanga. Under them he acted in many stage plays such as Abuddassa Kolama, Raja Kapuru, Andarela, Thalamala Pipila, Guru Tharuwa and Puthra Samagama.
   
   
  Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
  All rights reserved - 2020
  Powered by isandi CREATIONS