සාරාංශයඡායාරූප
R. Muththusami
1926 - 1988
60.351493848858
60% |   1138  Vote(s)
1 2 3 4 5
 
සාරාංශය

R. Muththusami
R. Muththusami
 • උපන්දිනය : 1926 January 26
 • විපත : 1988 06 27
 • සම්මාන

  1Music Director - Most Number of Films
  4 වන දීපශිකා සම්මාන උළෙල 1974
   
  තිරගත වූ චිත්‍රපට


  තිරය පිටුපස සාමාජිකයෙක් ලෙස

  1බණ්ඩා නගරයට පැමිණීම
  සංගීත අධ්‍යක්ෂණය
  1952
  2ප්‍රේම තරඟය
  සංගීත අධ්‍යක්ෂණය
  1953
  3පුදුම ලේලි
  සංගීත අධ්‍යක්ෂණය
  1953
  4අහංකාර ස්ත්‍රී
  සංගීත අධ්‍යක්ෂණය
  1954
  5මාතලන්
  සංගීත අධ්‍යක්ෂණය
  1955
  6රම්‍යලතා
  සංගීත අධ්‍යක්ෂණය
  1956
  7සිරියලතා
  සංගීත අධ්‍යක්ෂණය
  1957
  8සොහොයුරෝ
  සංගීත අධ්‍යක්ෂණය
  1958
  9අවිශ්වාසය
  සංගීත අධ්‍යක්ෂණය
  1959
  10පුරුෂ රත්නය
  සංගීත අධ්‍යක්ෂණය
  1959
  11ගැහැණු ගැට
  සංගීත අධ්‍යක්ෂණය
  1959
  12සංදේශය
  සංගීත අධ්‍යක්ෂණය
  1960
  13නළඟන
  සංගීත අධ්‍යක්ෂණය
  1960
  14පිරිමියෙක් නිසා
  සංගීත අධ්‍යක්ෂණය
  1960
  15කුරුළු බැද්ද
  සංගීත අධ්‍යක්ෂණය
  1961
  16සුවිනීත ලාලනී
  සංගීත අධ්‍යක්ෂණය
  1961
  17ගංතෙර
  සංගීත අධ්‍යක්ෂණය
  1961
  18දරුවා කාගේද
  සංගීත අධ්‍යක්ෂණය
  1961
  19සුහද දිවි පිදුම
  සංගීත අධ්‍යක්ෂණය
  1962
  20වෙන ස්වර්ගයක් කුමටද
  සංගීත අධ්‍යක්ෂණය
  1963
  21උඩරට මැණිකේ
  සංගීත අධ්‍යක්ෂණය
  1963
  22හෙට ප්‍රමාද වැඩියි
  සංගීත අධ්‍යක්ෂණය
  1964
  23කල කල දේ පල පල දේ
  සංගීත අධ්‍යක්ෂණය
  1964
  24සුලලිත සෝබනී
  සංගීත අධ්‍යක්ෂණය
  1964
  25සුභ සරණ සැප සිතේ
  සංගීත අධ්‍යක්ෂණය
  1964
  26සසරක හැටි
  සංගීත අධ්‍යක්ෂණය
  1964
  27සිතක මහිම
  සංගීත අධ්‍යක්ෂණය
  1964
  28සෝබන සිත
  සංගීත අධ්‍යක්ෂණය
  1964
  29චන්ඩියා
  සංගීත අධ්‍යක්ෂණය
  1965
  30යටගිය දවස
  සංගීත අධ්‍යක්ෂණය / සංගීත අධ්‍යක්ෂණය
  1965
  31අල්ලපු ගෙදර
  සංගීත අධ්‍යක්ෂණය
  1965
  32සත පනහ
  සංගීත අධ්‍යක්ෂණය
  1965
  33සම්පත
  සංගීත අධ්‍යක්ෂණය
  1966
  34ඔබ දුටු දා
  සංගීත අධ්‍යක්ෂණය
  1966
  35සුදුසු දා
  සංගීත අධ්‍යක්ෂණය
  1967
  36අමතක වුනාද
  සහාය අධ්‍යක්ෂණය
  1967
  37ඔක්කොම හරි
  සංගීත අධ්‍යක්ෂණය
  1967
  38සූර චව්රයා
  සංගීත අධ්‍යක්ෂණය
  1967
  39ලන්ඩන් හාමු
  සංගීත අධ්‍යක්ෂණය
  1968
  40ඇමතිකම
  සංගීත අධ්‍යක්ෂණය
  1968
  41වහල් දූපත
  සංගීත අධ්‍යක්ෂණය
  1968
  42අටවැනි පුදුමය
  සංගීත අධ්‍යක්ෂණය
  1968
  43සමාජ සතුරෝ
  සංගීත අධ්‍යක්ෂණය
  1969
  44ඔබ නැති නම්
  සංගීත අධ්‍යක්ෂණය
  1969
  45කොහොමද වැඩේ
  සංගීත අධ්‍යක්ෂණය
  1969
  46උතුම් ස්ත්‍රි
  සංගීත අධ්‍යක්ෂණය
  1969
  47දාමරිකයෝ
  සංගීත අධ්‍යක්ෂණය
  1974
  48Kaathirupaen Unakaaha [ දමිළ ]
  සංගීත අධ්‍යක්ෂණය
  1977

  ගීත සඳහා දායකත්වය

  1රම්‍යලතා
  • ගායනය - භූමිය මත සියළු සතට
  1956
  2සිරියලතා
  • තනුව - මේ කෲර ලෝකේහි
  • සංගීතය - මේ කෲර ලෝකේහි
  • තනුව - ඇසේ ගීතේ මධුර ජීවේ
  • සංගීතය - ඇසේ ගීතේ මධුර ජීවේ
  • තනුව - හොඳ කාලේ යළි ආවේ
  • සංගීතය - හොඳ කාලේ යළි ආවේ
  • තනුව - අඬාලා වැලපීලා
  • සංගීතය - අඬාලා වැලපීලා
  • තනුව - සොම්නස් වුණා හදේ
  • සංගීතය - සොම්නස් වුණා හදේ
  • තනුව - හැමදාම ඔබ මගේ කියා
  • සංගීතය - හැමදාම ඔබ මගේ කියා
  • තනුව - රූපය ශාපය මේ
  • සංගීතය - රූපය ශාපය මේ
  • තනුව - ආලේ කළා නම්
  • සංගීතය - ආලේ කළා නම්
  • තනුව - හරි ගියා පරමාර්තේ
  • සංගීතය - හරි ගියා පරමාර්තේ
  • තනුව - අලංකාරෙනි සැදු අගනා
  • සංගීතය - අලංකාරෙනි සැදු අගනා
  1957
  3සොහොයුරෝ
  • සංගීතය - සිත ගේ ප්‍රීති ආනන්ද මේ
  • සංගීතය - නිසංසලයි ලෝකෙ
  • සංගීතය - ආදරේ අඹරේ
  • සංගීතය - කෝමල ප්‍රේම සුදා
  • සංගීතය - යන්නේ කොහෙද මා
  • සංගීතය - කැරකේවී රථ රෝදේ
  • සංගීතය - සැපත සොයා මේ
  • සංගීතය - සකුන්තලා හෝ සකුන්තලා
  • සංගීතය - වැසුනා දොර ආදරේ
  • සංගීතය - රත්තරනින් රන් රුව
  1958
  4සංදේශය
  • සංගීතය - කටේ කිරි සුවඳ
  • සංගීතය - රෑන ගිරා රෑන
  • සංගීතය - පුන්සඳ එළියයි
  • සංගීතය - පුර්තුගීසිකාරයා
  • සංගීතය - කෝ හතුරෝ
  • සංගීතය - රැජිණ මමයි
  • සංගීතය - සුදට සුදේ
  1960
  5නළඟන
  • ගායනය - ගිලුනා සෝක ගඟේ
  1960
  6සිකුරු තරුව
  • සංගීතය - ඔරු පැද පැද කිරි මුහුදේ
  • සංගීතය - ගමන නොනිමෙයි ලෝකයේ
  • සංගීතය - හිමගිරි කුළු මුදුනේ
  • සංගීතය - කුරුළු රෑනකගේ සමගිය
  1963
  7සසරක හැටි
  • ගායනය - මගේ දෑසම පියවී ඉන්නේ
  1964
  8සිතක මහිම
  • ගායනය - මධුර යාමේ සුවදේ සාමේ
  • සංගීතය - නිල්වලා පෙත්තේ
  • සංගීතය - දැකපු ගමන් නෑනේ
  • සංගීතය - කවුද මේ ලෝකේ
  • සංගීතය - පායන පුන්සඳ
  • සංගීතය - සිතේ දුකක් නැති මිනිසා
  1964
  9සත පනහ
  • ගායනය - ඔබ පානා ඔය බැල්මේ
  1965
  10ඉපදුනේ ඇයි
  • සංගීතය - පෙම් නැලවිල්ලේ
  • සංගීතය - ගී නද මැද අපි හැම
  • සංගීතය - වසන්ත සමයේ
  • සංගීතය - ගාමිණි මෑණි
  • සංගීතය - සුවඳ මලට
  1967
  11වහල් දූපත
  • සංගීතය - මඳ සීත නල රැල්ල දැඟලිල්ල Ş
  1968
  12ඔබ නැති නම්
  • ගායනය - අම්මා වෙන් වේදෝ
  1969
  ජීවදත්ත

  Born on January 5, 1926 Muttusamy Master, as he was fondly known, composed music for more than 225 Sinhala and Tamil films in Sri Lanka. Ramaya Muttusamy hailed from the village of Nagarkovil in South India and was the only son of versatile Malayalee musician Ramaya Baghwather. Little Muttusamy who had practised on a baby violin enjoyed the rare privilege of mastering the violin at the tender age of ten.

  Then R. Narayana lyer, the music director of Kadawuna Poronduwa gave the opportunity for Muttusamy to join his orchestra as the Assistant Director having recognised his talents as a violinist. Later the South Indian producer of the film had encouraged Muttusamy to visit Ceylon where his career as a music director was firmly established.

  On October 20 1952 Muttusamy Master joined the state-owned Radio Ceylon's Tamil Orchestra and in 1953 he joined producer Nayagam to be in charge of his newly built Sundera Murugan Studio (Now SPM Studio) in Kandana. During this period business tycoon-cum-film producer K. Gunaratnam sought his services for the movies he produced.

  In 1953 Muttusamy made his debut as a film music director with the Sinhala film Prema Tharangaya.

  He received an award for the Best Music Director for the film from the South Indian Journalists' Association. This paved him the way to compose sweet stuff for hundreds of films like Puduma Leyli, Ahankara Sthree, Mathalan, Sandeshaya, Sithaka Mahima, Nalangana etc.

  Among the hundreds of popular hits for which he composed music were Walpola's Honda Hondama Weya Lowa, Lankaren Malak Pipee, Jothipala's Puruthugeesikaraya, Haroon Lantra's Mage Namalee, Milton Perera's Winodawenna, Sujatha's Aadare Mandire are a few hits that comes to our mind instantly. Several South Indian and local singers have sung under Muttusamy's baton. Dharmadasa, Lata, Jothipala, Angeline, Mohideen Baig, Sujatha, GSB, Narada Dissasekera were some notable local singers while Pundit Amaradeva had also read his violin under Muttusamy Masters' direction.

  In recognition of his contribution to the Sinhala cinema and music scene, the then Prime Minister, Sir John Kotelawela awarded him an honourary Ceylon citizenship in June 1956. He re-joined the Radio Ceylon in 1958 and served there till January 1981. On October 7, 1961 he married B.D.E. Neeliya Perera, who hailed from a well known Sinhalese family in Kandy and had four children, Mohanraj and three daughters, Chitrangi, Prasanna Vadhani and Keerthika. His only son Mohanraj of 'Apsaras' fame is today a talented musician like his father.

  Apart from being a Carnatic music teacher, Muttusamy Master was also a singer too who rendered his voice in several Sinhala films.

  Some of them like Madura Yame, Giluna Soka Gange, Mage Desama Piyawee Unne are popular even today. In commemoration of 10th death anniversary ceremony was held June 1998 at the Elphinstone Theatre where first of his songs were sung under his son Mohanraj's music direction. The master tunesmith who rendered yeoman services to the silver screen passed away peacefully on June 27, 1988 at the Sulaiman's Hospital.

  http://sundaytimes.lk/020623/tv/2.html

   
   
  Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
  All rights reserved - 2020
  Powered by isandi CREATIONS