සාරාංශයඡායාරූපඥාති සබඳකම
Gamini Fonseka
ගාමිණි ෆොන්සේකා
1936 - 2004
84.162746344565
84% |   7865  Vote(s)
1 2 3 4 5
 
සාරාංශය

 
සම්මාන

1 Special Awards - Actor

1 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1964
ගම්පෙරලිය

2 Best Actor

1වන එක්සත් ලංකා රසික සංගමය සම්මාන උළෙල 1964
ගම්පෙරලිය

3 Best Actor

2 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1965
ධීවරයෝ

4 Best Actor

ලංකා කර්මාන්ත චිත්‍රපට උළෙල 1965
ධීවරයෝ

5 Favourite Actor

3 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1966

6 Famous Actor

1වන ස්වර්ණ සංඛ සම්මාන උළෙල 1966

7 Best Actor

4 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1967
පරසතු මල්

8 Famous Actor

4 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1967

9 Best Actor

5 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1968
සොරුන්ගෙත් සොරු

10 Best Actor

3වන එක්සත් ලංකා රසික සංගමය සම්මාන උළෙල 1968
සැනසුම කොතනද

11 Famous Actor

5 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1968

12 Famous Actor

2වන ස්වර්ණ සංඛ සම්මාන උළෙල 1968

13 Famous Actor

6 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1969

14 Famous Actor

7 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1970

15 Favourite Actor75,422

3 වන දීපශිකා සම්මාන උළෙල 1972

16 Best Actor

5වන විචාරක සම්මාන උළෙල 1972
නිධානය

17 Best Actor [3rd]

5වන විචාරක සම්මාන උළෙල 1972
වැලිකතර

18 Favourite Actor

4 වන දීපශිකා සම්මාන උළෙල 1974

19 Best Actor

1වන සරසවිය - ජනතා සම්මාන උළෙල 1976
කස්තුරි සුවඳ

20 Special Award

1වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 1979
Rampage [ ඉංග්‍රීසි ]

21 Best Actor

2වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 1980
සරුංගලය

22 Best Actor

8 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1980
සරුංගලය

23 Famous ActorVotes : 29,752

8 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1980

24 Best Actor

9 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1981
උතුමාණෙනි

25 Famous Actor

9 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1981

26 Demanding Cinema Concept

8වන OCIC සම්මාන උළෙල 1981
උතුමාණෙනි

27 Best Director

10 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1982
සාගරයක් මැද

28 Famous Actor

10 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1982

29 Best Actor

8වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 1986
යුගාන්තය

30 Best Actor

14 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1986
යුගාන්තය

31 "Ranathisara" Award

14 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1986

32 Best Actor

13වන OCIC සම්මාන උළෙල 1986
යුගාන්තය

33 "Awarna Sinha" Award

8වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 1986

34 Best Director

9වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 1987
කොටි වලිගය

35 Best Director

14වන OCIC සම්මාන උළෙල 1987
කොටි වලිගය

36 Best Director

23 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1995
නොමියෙන මිනිසුන්

37 Best Actor [2nd]

23වන OCIC සම්මාන උළෙල 1997
ලොකු දුව
 
තිරගත වූ චිත්‍රපට


තිරයේ සාමාජිකයෙක් ලෙස

1රේඛාව
නළුවා
1956
2දෛවයෝගය
නළුවා
1959
3සංදේශය
නළුවා
1960
4පිරිමියෙක් නිසා
ප්‍රධාන නළුවා
1960
5දස්කොන්
නළුවා
1962
6රන්මුතු දූව
ප්‍රධාන නළුවා
1962
7අදට වැඩිය හෙට හොඳයි
නළුවා
1963
8ගම්පෙරලිය
නළුවා
1963
9ගැටවරයෝ
ප්‍රධාන නළුවා
1964
10ධීවරයෝ
ප්‍රධාන නළුවා
1964
11චන්ඩියා
ප්‍රධාන නළුවා
1965
12සුදෝ සුදු
ප්‍රධාන නළුවා
1965
13යටගිය දවස
ප්‍රධාන නළුවා
1965
14ආදරයයි කරුනාවයි
ප්‍රධාන නළුවා
1965
15සත පනහ
ප්‍රධාන නළුවා
1965
16සීතල වතුර
ප්‍රධාන නළුවා
1966
17සැනසුම කොතනද
ප්‍රධාන නළුවා
1966
18සීගිරි කාශ්‍යප
ප්‍රධාන නළුවා
1966
19පරසතු මල්
ප්‍රධාන නළුවා
1966
20ඔබ දුටු දා
ප්‍රධාන නළුවා
1966
21සැනසිලි සුවය
ප්‍රධාන නළුවා
1966
22සොරුන්ගෙත් සොරු
නළුවා
1967
23සොරුන්ගෙත් සොරු
ප්‍රධාන නළුවා
1967
24ඉපදුනේ ඇයි
ප්‍රධාන නළුවා
1967
25රෑන ගිරවු
ප්‍රධාන නළුවා
1967
26ඔක්කොම හරි
ප්‍රධාන නළුවා
1967
27සූර චව්රයා
ප්‍රධාන නළුවා
1967
28දෙහදක දුක
ප්‍රධාන නළුවා
1968
29ඔබ නැති නම්
ප්‍රධාන නළුවා
1969
30බඩුත් එක්ක හොරු
ප්‍රධාන නළුවා
1969
31මී මැස්සෝ
නළුවා
1969
32සූරයන්ගෙත් සූරයා
ප්‍රධාන නළුවා
1969
33පාරා වළලු
ප්‍රධාන නළුවා
1969
34ආත්ම පූජා
ප්‍රධාන නළුවා
1970
35ඔහොම හොඳද
ප්‍රධාන නළුවා
1970
36හතර දෙනාම සූරයෝ
ප්‍රධාන නළුවා
1971
37වැලිකතර
ප්‍රධාන නළුවා
1971
38නිධානය
ප්‍රධාන නළුවා
1972
39සහනය
ප්‍රධාන නළුවා
1972
40එදත් සූරයා අදත් සූරයා
ප්‍රධාන නළුවා
1972
41ආදරේ හිතෙනවා දැක්කම
ප්‍රධාන නළුවා
1972
42මිරිඟුව
ප්‍රධාන නළුවා
1972
43සදහටම ඔබ මගේ
ප්‍රධාන නළුවා
1973
44හොඳම වෙලාව
ප්‍රධාන නළුවා
1973
45හොඳයි නරකයි
ප්‍රධාන නළුවා
1973
46හොඳට හොඳයි
ප්‍රධාන නළුවා
1973
47කස්තුරි සුවඳ
ප්‍රධාන නළුවා
1974
48ඔන්න බබෝ බිල්ලෝ එනවා
ප්‍රධාන නළුවා
1974
49චන්ඩි පුතා
ප්‍රධාන නළුවා
1974
50සැණකෙළිය
නළුවා
1974
51සූරයා සූරයාමයි
ප්‍රධාන නළුවා
1975
52හිත හොඳ මිනිහෙක්
ප්‍රධාන නළුවා
1975
53රත්තරන් අම්මා
ප්‍රධාන නළුවා
1975
54ආවා සොයා ආදරේ
ප්‍රධාන නළුවා
1975
55සිරිල් මල්ලි
ප්‍රධාන නළුවා
1975
56රජගෙදර පරවියෝ
ප්‍රධාන නළුවා
1975
57නයනා
ප්‍රධාන නළුවා
1976
58කව්ද රජා
ප්‍රධාන නළුවා
1976
59හුලවාලි
ප්‍රධාන නළුවා
1976
60නිල්ල සොයා
ප්‍රධාන නළුවා
1976
61දෙවියනි ඔබ කොහිද
ප්‍රධාන නළුවා
1977
62චින් චින් නෝනා
ප්‍රධාන නළුවා
1977
63යකඩයා
ප්‍රධාන නළුවා
1977
64Rampage [ ඉංග්‍රීසි ]
නළුවා
1978
65චන්ඩි ශ්‍යාමා
ප්‍රධාන නළුවා
1978
66ආශා දෑසින්
ප්‍රධාන නළුවා
1978
67හිත මිතුරා
ප්‍රධාන නළුවා
1978
68අප්සරා
ප්‍රධාන නළුවා
1978
69සීතා දේවි
ප්‍රධාන නළුවා
1978
70මිනිසුන් අතර මිනිසෙක්
ප්‍රධාන නළුවා
1979
71සරුංගලය
ප්‍රධාන නළුවා
1979
72අමල් බිසෝ
ප්‍රධාන නළුවා
1979
73මල් කැකුළු
ප්‍රධාන නළුවා
1980
74උතුමාණෙනි
ප්‍රධාන නළුවා
1980
75සන්කපාලි
නළුවා
1980
76මයුරිගේ කතාව
ප්‍රධාන නළුවා
1980
77තවලම
නළුවා
1981
78සාගරයක් මැද
ප්‍රධාන නළුවා
1981
79රිදී තැල්ල
ප්‍රධාන නළුවා
1981
80බාදුරා මල්
ප්‍රධාන නළුවා
1981
81චංචල රේඛා
ප්‍රධාන නළුවා
1981
82සක්විති සුවය
නළුවා
1982
83හලෝ ශ්‍යාමා
ප්‍රධාන නළුවා
1982
84මිස් මල්ලිකා
ප්‍රධාන නළුවා
1982
85යුගාන්තය
ප්‍රධාන නළුවා
1985
86Nobody Is Perfect [ සම නිෂ්පාදන ]
ප්‍රධාන නළුවා
1986
87යලි හමුවෙන්නයි
ප්‍රධාන නළුවා
1986
88කොටි වලිගය
ප්‍රධාන නළුවා
1986
89පූජා
නළුවා
1986
90සත්‍යග්‍රහනය
ප්‍රධාන නළුවා
1987
91අහිංසා
නළුවා
1987
92සෙබලියෝ [ සම නිෂ්පාදන ]
ප්‍රධාන නළුවා
1989
93ශක්තිය ඔබයි අම්මේ
නළුවා
1989
94උතුර දකුණ
නළුවා
1991
95සාජන්ට් නල්ලතම්බි
ප්‍රධාන නළුවා
1993
96නොමියෙන මිනිසුන්
ප්‍රධාන නළුවා
1994
97පවන රළුවිය
ප්‍රධාන නළුවා
1994
98ශක්ති
නළුවා
1994
99දෙමෝදර පාලම
ප්‍රධාන නළුවා
1995
100මම බය නැ ශ්‍යාමා
ප්‍රධාන නළුවා
1995
101ලොකු දුව
ප්‍රධාන නළුවා
1996
102අපායේ තත්පර අසුහාරදාහක්
ප්‍රධාන නළුවා
1997
103අන්තිම රැය
ප්‍රධාන නළුවා
1998

තිරය පිටුපස සාමාජිකයෙක් ලෙස

1රේඛාව
නිෂ්පාදන කළමනාකරු
1956
2පරසතු මල්
අධ්‍යක්ෂණය
1966
3සොරුන්ගෙත් සොරු
නිෂ්පාදනය
1967
4සහනය
නිෂ්පාදනය
1972
5උතුමාණෙනි
අධ්‍යක්ෂණය
1980
6මයුරිගේ කතාව
අධ්‍යක්ෂණය
1980
7සාගරයක් මැද
අධ්‍යක්ෂණය
1981
8බාදුරා මල්
අධ්‍යක්ෂණය
1981
9රෑ මනමාලි
අධ්‍යක්ෂණය
1982
10සක්විති සුවය
අධ්‍යක්ෂණය
1982
11කොටි වලිගය
අධ්‍යක්ෂණය
1986
12නොමියෙන මිනිසුන්
අධ්‍යක්ෂණය
1994
13අන්තිම රැය
අධ්‍යක්ෂණය
1998

ගීත සඳහා දායකත්වය

1මයුරිගේ කතාව
  • පද රචනය - නැතිවුණු ආදරයක් වෙනුවෙන් - සුජාතා
  • පද රචනය - නැතිවුණු ආදරයක් වෙනුවෙන් - අමරදේව
1980
ජීවදත්ත

Gamini, who passed away at his home in Ja ela in western Sri Lanka, was considered the most important actor of the Sinhala screen.He proved a versatile actor who was at ease with art films as well as commercial cinema. Gamini began his career as a technician in the earlier films of celebrated director Lester James Pieris. Born Sembuge Don Shelton Gamini Fonseka on 21 March 1936, he first started acting in the late 1950s. Gamini not only revolutionised the acting style of Sinhala screen, but also worked hard to change attitudes in the industry. He was known to be a man who always spoke his mind. In a career spanning half a century, Gamini acted, directed and produced several remarkable films and composed lyrics before turning to politics. In 1989 he was invited into politics by then Prime Minister Ranasinghe Premadasa. He served as a regional governor and as deputy speaker in Parliament.

 
COMMENTS

FACEBOOK

 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS