සාරාංශයඡායාරූපඥාති සබඳකම
Malani Fonseka
මාලනී ෆොන්සේකා
1947
58.582480658847
59% |   4007  Vote(s)
1 2 3 4 5
 
සාරාංශය

Malani Fonseka මාලනී ෆොන්සේකා
Wanni Arachchige Malani Senehelatha Fonseka
 • උපන්දිනය : 1947 April 30
 • අන්තර්ජාතික සම්මාන
  1Diploma Certificate for Best Actress (Eya Den Loku Lamayek)
  9th Moscow Film Festival - 1974
  Moscow
  2Silver Peacock Award
  39th International Film Festival - 2008
  India

   
  සම්මාන

  1 Best Supporting Actress

  1වන ගුවන් විදුලි සම්මාන උළෙල 1970
  පුංචි බබා

  2 Favourite Actress58,229

  3 වන දීපශිකා සම්මාන උළෙල 1972

  3 Best Actress

  5වන විචාරක සම්මාන උළෙල 1972
  නිධානය

  4 Favourite Actress

  4 වන දීපශිකා සම්මාන උළෙල 1974

  5 Best Actress

  1වන සරසවිය - ජනතා සම්මාන උළෙල 1976
  සුසී

  6 Best Actress

  5වන OCIC සම්මාන උළෙල 1978
  එයා දැන් ලොකු ළමයෙක්

  7 Best Actress

  1වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 1979
  බඹරු ඇවිත්

  8 Best Actress

  2වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 1980
  වසන්තයේ දවසක්

  9 Best Actress

  8 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1980
  හිඟන කොල්ලා

  10 Famous ActressVotes : 28,915

  8 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1980

  11 Famous Actress

  9 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1981

  12 Best Actress

  8වන OCIC සම්මාන උළෙල 1981
  දඬු මොනරා

  13 Best Actress

  4වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 1982
  ආරාධනා

  14 Best Actress

  10 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1982
  ආරාධනා

  15 Famous Actress

  10 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1982

  16 Best Actress

  9වන OCIC සම්මාන උළෙල 1982
  බද්දේගම

  17 Best Actress

  11 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1983
  යස ඉසුරු

  18 Famous Actress

  11 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1983

  19 Famous Actress

  12 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1984

  20 Jurry Special Award

  13 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1985
  සසර චේතනා

  21 Famous Actress

  13 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1985

  22 Famous Actress

  14 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1986

  23 "Ranathisara" Award

  16 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1988

  24 Best Actress [2nd]

  19වන OCIC සම්මාන උළෙල 1992
  මධුසමය

  25 Best Actress

  4වන ස්වර්ණ සංඛ සිනමා සම්මාන උළෙල 1992
  මධුසමය

  26 Derana Lifetime Award

  6වන දෙරණ සිනමා සම්මාන 2018

  27 Hiru Life Time Award

  3වන හිරු රන් සිනමා සම්මාන 2018
   
  තිරගත වූ චිත්‍රපට


  තිරයේ සාමාජිකයෙක් ලෙස

  1පුංචි බබා
  ප්‍රධාන නිළිය
  1968
  2අබුද්දස්ස කාලේ
  නිළිය
  1968
  3දහසක් සිතුවිලි
  නිළිය
  1968
  4ආදරවන්තයෝ
  නිළිය
  1968
  5කව්ද හරි
  නිළිය
  1969
  6ප්‍රවේසම්වන්න
  නිළිය
  1969
  7පාරා වළලු
  ප්‍රධාන නිළිය
  1969
  8දැන් මතකද
  ප්‍රධාන නිළිය
  1970
  9අක්කර පහ
  ප්‍රධාන නිළිය
  1970
  10හතර දෙනාම සූරයෝ
  ප්‍රධාන නිළිය
  1971
  11අභිරහස
  ප්‍රධාන නිළිය
  1971
  12සමනල කුමරියෝ
  ප්‍රධාන නිළිය
  1971
  13මා හේනේ රීරි යකා
  නිළිය
  1971
  14නිධානය
  ප්‍රධාන නිළිය
  1972
  15සහනය
  ප්‍රධාන නිළිය
  1972
  16එදත් සූරයා අදත් සූරයා
  ප්‍රධාන නිළිය
  1972
  17මේ දෑස කුමටද
  ප්‍රධාන නිළිය
  1972
  18ආදරේ හිතෙනවා දැක්කම
  ප්‍රධාන නිළිය
  1972
  19මාතර ආච්චි
  ප්‍රධාන නිළිය
  1973
  20සුහද පැතුම
  ප්‍රධාන නිළිය
  1973
  21තුෂාරා
  ප්‍රධාන නිළිය
  1973
  22සදහටම ඔබ මගේ
  ප්‍රධාන නිළිය
  1973
  23හත්දින්නත් තරු
  ප්‍රධාන නිළිය
  1973
  24හොඳම වෙලාව
  ප්‍රධාන නිළිය
  1973
  25සිනාවයි ඉනාවයි
  ප්‍රධාන නිළිය
  1973
  26හොඳයි නරකයි
  ප්‍රධාන නිළිය
  1973
  27දාහකින් එකෙක්
  ප්‍රධාන නිළිය
  1973
  28හොඳට හොඳයි
  ප්‍රධාන නිළිය
  1973
  29අහස් ගව්ව
  ප්‍රධාන නිළිය
  1974
  30කස්තුරි සුවඳ
  ප්‍රධාන නිළිය
  1974
  31සුසී
  ප්‍රධාන නිළිය
  1974
  32සැණකෙළිය
  ප්‍රධාන නිළිය
  1974
  33සූරයා සූරයාමයි
  ප්‍රධාන නිළිය
  1975
  34ආවා සොයා ආදරේ
  ප්‍රධාන නිළිය
  1975
  35කොහොම කියන්නද
  ප්‍රධාන නිළිය
  1975
  36සධානා
  ප්‍රධාන නිළිය
  1975
  37සංගීතා
  ප්‍රධාන නිළිය
  1975
  38ප්‍රදීපේ මා වේවා
  ප්‍රධාන නිළිය
  1976
  39නයනා
  ප්‍රධාන නිළිය
  1976
  40කව්ද රජා
  ප්‍රධාන නිළිය
  1976
  41වාසනා
  ප්‍රධාන නිළිය
  1976
  42ගංගා
  ප්‍රධාන නිළිය
  1976
  43දියමන්ති
  ප්‍රධාන නිළිය
  1976
  44උන්නත් දාහයි මලත් දාහයි
  ප්‍රධාන නිළිය
  1976
  45ඔන්න මාමේ කෙල්ල පැනපි
  ප්‍රධාන නිළිය
  1976
  46සරදියෙල්ගේ පුතා
  ප්‍රධාන නිළිය
  1976
  47ආදරෙයි මං ආදරෙයි
  ප්‍රධාන නිළිය
  1976
  48නීලා
  ප්‍රධාන නිළිය
  1977
  49සකුන්තලා
  ප්‍රධාන නිළිය
  1977
  50හිතුවොත් හිතුවාමයි
  ප්‍රධාන නිළිය
  1977
  51පෙම්බර මදූ
  ප්‍රධාන නිළිය
  1977
  52දෙවියනි ඔබ කොහිද
  ප්‍රධාන නිළිය
  1977
  53එයා දැන් ලොකු ළමයෙක්
  ප්‍රධාන නිළිය
  1977
  54සිරිපාල හා රන් මැණිකා
  ප්‍රධාන නිළිය
  1977
  55විශ්මය
  ප්‍රධාන නිළිය
  1978
  56සෙලීනාගේ වලව්ව
  ප්‍රධාන නිළිය
  1978
  57කුණ්ඩල කේශී
  ප්‍රධාන නිළිය
  1978
  58වීර පුරන් අප්පු
  ප්‍රධාන නිළිය
  1978
  59බඹරු ඇවිත්
  ප්‍රධාන නිළිය
  1978
  60සැලි
  ප්‍රධාන නිළිය
  1978
  61අපේක්ෂා
  ප්‍රධාන නිළිය
  1978
  62සඳ වට රන් තරු
  ප්‍රධාන නිළිය
  1978
  63අනුපමා
  ප්‍රධාන නිළිය
  1978
  64හිඟන කොල්ලා
  ප්‍රධාන නිළිය
  1979
  65දිවි තිබෙන තුරු
  ප්‍රධාන නිළිය
  1979
  66මුවන් පැලැස්ස
  ප්‍රධාන නිළිය
  1979
  67රාන් කුරුල්ලෝ
  ප්‍රධාන නිළිය
  1979
  68වසන්තයේ දවසක්
  ප්‍රධාන නිළිය
  1979
  69මොණරතැන්න
  ප්‍රධාන නිළිය
  1979
  70නුවන් රේණු
  ප්‍රධාන නිළිය
  1979
  71සිල්වා
  ප්‍රධාන නිළිය
  1980
  72එක්ටැම් ගේ
  ප්‍රධාන නිළිය
  1980
  73රක්තා
  ප්‍රධාන නිළිය
  1980
  74දඬු මොනරා
  ප්‍රධාන නිළිය
  1980
  75රජ දවසක්
  ප්‍රධාන නිළිය
  1980
  76සත්වෙනි දවස
  ප්‍රධාන නිළිය
  1981
  77බද්දේගම
  ප්‍රධාන නිළිය
  1981
  78සයුරු තෙර
  ප්‍රධාන නිළිය
  1981
  79බඹා කෙටූ හැටි
  ප්‍රධාන නිළිය
  1981
  80සොල්දාදු උන්නැහේ
  ප්‍රධාන නිළිය
  1981
  81සිටු කුමරියෝ
  ප්‍රධාන නිළිය
  1981
  82එක දවසක් රෑ
  ප්‍රධාන නිළිය
  1981
  83ගීතිකා
  ප්‍රධාන නිළිය
  1981
  84ඉන්දුට මල් මිටක්
  ප්‍රධාන නිළිය
  1981
  85ආරාධනා
  ප්‍රධාන නිළිය
  1981
  86බඹර ගීතය
  ප්‍රධාන නිළිය
  1982
  87යස ඉසුරු
  ප්‍රධාන නිළිය
  1982
  88අනුරාධා
  ප්‍රධාන නිළිය
  1982
  89මිහිදුම් සිහින
  ප්‍රධාන නිළිය
  1982
  90නැවත හමුවෙමු
  ප්‍රධාන නිළිය
  1982
  91පියා සහ දරුවෝ
  ප්‍රධාන නිළිය
  1982
  92සමුගනිමි මා සැමියනි
  ප්‍රධාන නිළිය
  1983
  93තුත්තිරි මල්
  ප්‍රධාන නිළිය
  1983
  94ලොකු තාත්තා
  නිළිය
  1983
  95සමනල සිහින
  ප්‍රධාන නිළිය
  1983
  96මුවන් පැලැස්ස 3
  ප්‍රධාන නිළිය
  1983
  97වැල්ලේ තැනූ මාලිගා
  ප්‍රධාන නිළිය
  1984
  98බඹර පැටික්කී
  ප්‍රධාන නිළිය
  1984
  99කෝකිලා
  ප්‍රධාන නිළිය
  1984
  100හිතවතිය
  ප්‍රධාන නිළිය
  1984
  101සසර චේතනා
  ප්‍රධාන නිළිය
  1984
  102වදුල
  නිළිය
  1984
  103සහෝදරියකගේ කතාව
  ප්‍රධාන නිළිය
  1984
  104මල් වරුසා
  ප්‍රධාන නිළිය
  1986
  105දෙව්දුව
  ප්‍රධාන නිළිය
  1986
  106පූජා
  නිළිය
  1986
  107අවුරුදු දා
  ප්‍රධාන නිළිය
  1986
  108කැලැ කෙල්ල
  ප්‍රධාන නිළිය
  1987
  109අහිංසා
  ප්‍රධාන නිළිය
  1987
  110සඳකඩ පහන
  ප්‍රධාන නිළිය
  1988
  111අංගුලිමාල
  ප්‍රධාන නිළිය
  1988
  112නව ගිලුනත් බෑන් චූන්
  ප්‍රධාන නිළිය
  1988
  113ශක්තිය ඔබයි අම්මේ
  ප්‍රධාන නිළිය
  1989
  114වරදට දඬුවම්
  ප්‍රධාන නිළිය
  1989
  115සිරිමැදුර
  නිළිය
  1989
  116ජය ශක්ති
  නිළිය
  1990
  117වීර උදාර
  ප්‍රධාන නිළිය
  1990
  118මධු සිහින
  නිළිය
  1990
  119හොඳ හොඳ සෙල්ලම්
  ප්‍රධාන නිළිය
  1990
  120පාරාදීසය
  ප්‍රධාන නිළිය
  1991
  121හිතට දුකක් නැති මිනිහා
  ප්‍රධාන නිළිය
  1991
  122රජ කෙල්ලෝ
  ප්‍රධාන නිළිය
  1991
  123මධුසමය
  ප්‍රධාන නිළිය
  1991
  124ස්ත්‍රී
  ප්‍රධාන නිළිය
  1991
  125සුවදෙන සුවඳක්
  ප්‍රධාන නිළිය
  1991
  126අහිමි දඩමන්
  ප්‍රධාන නිළිය
  1992
  127උමයන්ගනා
  ප්‍රධාන නිළිය
  1992
  128රූමතියයි නීතියයි
  ප්‍රධාන නිළිය
  1992
  129සත්‍යා
  ප්‍රධාන නිළිය
  1992
  130සඳමඩල
  ප්‍රධාන නිළිය
  1994
  131150 මුල්ලේරියාව
  ප්‍රධාන නිළිය
  1994
  132අපායේ තත්පර අසුහාරදාහක්
  ප්‍රධාන නිළිය
  1997
  133අන්තිම රැය
  ප්‍රධාන නිළිය
  1998
  134සරෝජා
  ප්‍රධාන නිළිය
  2000
  135පුංචි සුරංගනාවී
  නිළිය
  2002
  136වෑකන්ද වලව්ව
  ප්‍රධාන නිළිය
  2003
  137ආදරණීය වස්සානය
  නිළිය
  2004
  138උඩු සුළඟ
  ප්‍රධාන නිළිය
  2004
  139අම්මාවරුනේ
  ප්‍රධාන නිළිය
  2006
  140දේදුනු වැස්ස
  ප්‍රධාන නිළිය
  2006
  141උප්පලවන්නා
  නිළිය
  2007
  142අබා
  නිළිය
  2008
  143මචන්
  නිළිය
  2008
  144ඩාන්සින්ග් ස්ටාර්
  නිළිය
  2009
  145ආකාස කුසුම්
  ප්‍රධාන නිළිය
  2009
  146සරා
  නිළිය
  2010
  147සෙල්වම්
  නිළිය
  2011
  148ප්‍රතිරූ
  ප්‍රධාන නිළිය
  2012
  149සරිගම
  නිළිය
  2016

  තිරය පිටුපස සාමාජිකයෙක් ලෙස

  1සසර චේතනා
  අධ්‍යක්ෂණය / නිෂ්පාදනය
  1984
  2අහිංසා
  අධ්‍යක්ෂණය / නිෂ්පාදනය
  1987
  3ස්ත්‍රී
  අධ්‍යක්ෂණය
  1991
  4සඳමඩල
  අධ්‍යක්ෂණය
  1994

  ළඟදීම

  1ප්‍රතිරාවය
  නිළිය
  2මුතු ඇටයේ මෝඩයෝ
  ප්‍රධාන නිළිය
  3පීටර් ඔෆ් ද එලිෆන්ට්
  ප්‍රධාන නිළිය
  4භවතරණ
  ප්‍රධාන නිළිය
  ජීවදත්ත

  30th  April 1947 was a special day for Mr & Mrs Fonseka (Gilbert and Seelwathie)  as Seelwathie gave birth to a beautiful baby girl   following the two elder boys.The fair chubby baby girl was named " WANNIARACHCHIGE MALANI SENEHELATHA FONSEKA". When Mr & Mrs Fonseka took the horoscope of the new born baby to an Astrologer, he predicted that the horoscope belonged to a person who's going to become a queen in the country one day.

  After Malini was born, her family moved to Nugegoda - Jambugasmulla from Peliyagoda where Malini was born. In 1952 Malini started her education at St. Johns College Nugegoda. She was at St. Johns till the fifth grade.

  Later the Fonseka family moved to Kelaniya Wedamulla and Malini was enrolled at Gurukula Maha Vidyalaya where she completed her education.

   
   
  Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
  All rights reserved - 2020
  Powered by isandi CREATIONS